Послуги

КНИГИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ  З РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ ТА РАДІОЗВ'ЯЗКУ

 

Звукове радіомовлення. / Виходець А. В.. –Одеса: Фенікс, 2005. –246 с.

Цифрове звукове радіомовлення / автори Виходець А. В., Ганжа С. Н., Лапін В. П. під загальною редакцією Михайлова М. К.; - Одеса.- 2006. “Фенікс”(учбовий посібник)

Тарифоутворення в сфері зв'язку: теоретико-методологічні аспекти / Князєва Н. О., Князєва Е. А., Віденко С. І., Баландін І. О. - Одеса: ВМВ 2009. - 216 с. (монографія)

Проблеми оцінки та управління якістю послуг в поштовому зв’язку /  Князєва Н. О., Князєва О. А.: – Одеса: Фенікс, 2011. – 244 с. (монографія) 

Аналогове та цифрове радіомовлення / Виходець А. В., Ганжа С. М., Кузнєцова О. А., Виходець О. А.; навчальний посібник під редакцією проф. Виходця А. В. - Одеса: ВМВ, 2011.- 312 с.

Сучасні  телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання.- Видання друге (доповнене). - /За загальною ред. Довгого С. О. - К.: "Азимут-Україна". - 2013. -608 с. (монографія) . До авторського колективу увійшли Гофайзен О. В., Маковеєнко Д. О.

Теоретичні  та  прикладні питання маркетингової діяльності у сфері  послуг: монографія/ Князєва Н. О., Князева О. А. - Одеса: ВМВ, 2014. - 216 с.