Послуги

НА ДОПОМОГУ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯМ

ДП УНДІРТ має технічні можливості та необхідний досвід для проведення технічного аудиту телерадіоорганізацій (ТРО) з ціллю визначення відповідності якості телерадіопрограм, які транслюються, вимогам стандартів, гармонізованих із європейськими вимогами.

ДП УНДІРТ має необхідні національні та європейські нормативні документи, а також висококваліфіковані кадри для надання телерадіоорганізаціям необхідної консультативної допомоги з наступних питань:
• прогноз перспективних напрямків розвитку телерадіомовлення;
• методи контролю якості мовлення та особливості їх дотримання;
• сучасна нормативна база;
• порядок складання та ведення необхідної технічної документації;
• особливості метрологічного обслуговування телерадіоорганізацій;
• інформаційні послуги на запит ТРО.

Довідки:
тел.: +38 (048) 722-67-81
e-mail: infoall@uniirt.com.ua