Комерційні пропозиції від ДП "УНДІРТ"

ІННОВАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Державного підприємства  "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення"


з/п

Найменування організації.

Керівник, посада. Адреса, телефон

Пріоритетний напрямок тематики

Пропозиції по інноваційним проектам

1

ДП "УНДІРТ"
Гофайзен Олег Вікторович,
начальник відділу телевізійного мовлення, д.т.н., проф.
тел. 048-725-77-66,
факс 048-722-45-83
gofaizen@uniirt.com.ua

Створення моделей зорового сприйняття кольорових зображень в телебаченні та інших відео використаннях

Найбільш актуально проблема сьогодення на інформаційному просторі України – це прискорення процесу впровадження систем цифрового телебачення, що в свою чергу, потребує створення відповідної метрологічної бази. Моделі зорового сприйняття відео зображень є значною частиною цієї бази.
Створення і реалізація подібних моделей в Україні, заснованих на сучасних програмних комплексах, дозволили б вирішити позволили проблему створення національного метрологічного забезпечення, а саме, приладів вимірювання якості відео зображення – телевізійних кваліметрів, а також відповідних компонентів нових систем цифрового телебачення, що дало б можливість Україні не тільки приймати участь в міжнародних дослідженнях в цьому напрямку як рівноправному партнеру, але й повертати витрачені на створення такої метрологічної бази кошти шляхом ефективного використання подібного комплексу в медицині, дослідженнях космосу, біології, геології і т.п.
Область реалізації: телекомунікація, медицина, біологія, геологія та інш.
Період реалізації проекту: 1 рік.

2

ДП “УНДІРТ”
Маковеєнко Дмитро Олександрович,
начальник відділу радіочастот
тел. 048-740-71-32,
факс 048-722-45-83
dikatama.dm@gmail.com

Програмний комплекс для управління радіочастотним спектром у наземній службі

До програмного комплексу входять такі види програмного забезпечення:
– програмне забезпечення для частотно-територіального планування радіомовленнєвої служби;
– програмне забезпечення для проектування і забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів у фіксованій службі;
– програмне забезпечення для визначення зон обслуговування систем широкосмугового безпроводового доступу як усередині так і зовні приміщень;
– програмне забезпечення для проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для радіотехнічних об’єктів та радіоелектронних засобів
– програмний продукт призначений для розрахунку параметрів електромагнітної сумісності антенних пристроїв радіоелектронних засобів при розміщенні їх на локальних об'єктах.
Вказані види програмного забезпечення дозволяють полегшити процес планування радіомовних систем, більш точно прогнозувати поведінку проектованої лінії фіксованої служби, а також ефективно розташовувати базові станції системи безпроводового доступу усередині приміщення, що помітно скоротить часові і економічні затрати при подальшій побудові радіоелектронних засобів вказаних служб радіозв’язку.
Сфера реалізації: телекомунікації та радіотехніка
Період реалізації проекту: 1-2 роки

3

ДП “УНДІРТ”
Мельник Анатолій Михайлович,
начальник відділу супутникового зв'язку
тел. 048-740-71-38,
факс 048-722-45-83
melnik@uniirt.com.ua

Супутниковий сегмент Національної Інформаційної Інфраструктури.

Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі телекомунікацій залишається забезпечення українських користувачів, поза залежністю від їх місця розташування, доступом до інформації, до програм національного і регіонального мовлення та інтеграція України в глобальну і регіональні інформаційні мережі.
Створення Національної Інформаційної Інфраструктури, що охоплює всю територію країни до самого віддаленого населеного пункту, на основі наземних телекомунікаційних мереж теоретично можливо, але практично не доцільно, оскільки вимагає значного часу та великих капітальних витрат.
Оперативне вирішення проблеми з меншими фінансовими витратами можливе на основі використання ресурсів супутникових телекомунікаційних мереж.
Реалізація проекту передбачає два етапи:
- використання ресурсів сторонніх супутникових систем зв’язку;
- на основі Національної супутникової системи зв’язку (віддалена перспектива).
Напрямки роботи:
за першим етапом:
- аналіз стану та перспектив розвитку супутникових телекомунікацій, сучасних технологій побудови супутникових мереж;
- визначення необхідних частотних та енергетичних ресурсів;
- вибір супутника;
- вибір технології побудови мережі (супутниковий сегмент);
- визначення стандартів та алгоритмів передавання;
- розрахунки лінії;
- вибір технології побудови мережі (земний сегмент);
- визначення складу земного сегменту;
- оцінка техніко-економічних показників.
за другим етапом:
- розрахунки необхідних частотних та енергетичних ресурсів;
- визначення вимог до параметрів супутника та частотно-орбітального ресурсу;
- розподіл ресурсів за видами послуг;
- участь у роботах по отримання частотно-орбітального ресурсу;
- участь у роботах щодо визначення постачальника обладнання супутникового сегменту:
- оцінка техніко-економічних показників.
Період реалізації проекту:
за першим етапом
- до одного року стадія проектування;
- до 2 -3 років стадія побудови та розгортання земного сегменту
за другим етапом
- до 2 - 3 років після прийняття рішення щодо побудови національного супутника та визначення дати його запуску.