Комерційні пропозиції від ДП УНДІРТ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Державного підприємства – Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення

№№ п/п

Найменування організації.
Керівник, посада. Адреса, телефон

Пріоритетний напрямок тематики

Пропозиції по інноваційним проектам

1

ДП УНДІРТ
Гофайзен Олег Вікторович,
начальник відділу телевізійного мовлення, д.т.н., проф.
тел. 048-725-77-66,
факс 048-722-45-83
gofaizen@uniirt.com.ua

Створення моделей зорового сприйняття кольорових зображень в телебаченні та інших відео використаннях

Найбільш актуально проблема сьогодення на інформаційному просторі України – це прискорення процесу впровадження систем цифрового телебачення, що в свою чергу, потребує створення відповідної метрологічної бази. Моделі зорового сприйняття відео зображень є значною частиною цієї бази.
Створення і реалізація подібних моделей в Україні, заснованих на сучасних програмних комплексах, дозволили б вирішити позволили проблему створення національного метрологічного забезпечення, а саме, приладів вимірювання якості відео зображення – телевізійних кваліметрів, а також відповідних компонентів нових систем цифрового телебачення, що дало б можливість Україні не тільки приймати участь в міжнародних дослідженнях в цьому напрямку як рівноправному партнеру, але й повертати витрачені на створення такої метрологічної бази кошти шляхом ефективного використання подібного комплексу в медицині, дослідженнях космосу, біології, геології і т.п.
Область реалізації: телекомунікація, медицина, біологія, геологія та інш.
Період реалізації проекту: 1 рік.

2

ДП УНДІРТ
Лапін Володимир Панасович,
Начальник відділу радіочастот
тел. 048-731-40-33,
факс 048-722-45-83
infoall@uniirt.com.ua

Програмний комплекс для управління радіочастотним спектром в наземній службі

До програмного комплексу входять такі види програмного забезпечення:
– програмне забезпечення для частотно-територіального планування радіомовної служби;
– програмне забезпечення для проектування і забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів у фіксованій службі
– програмне забезпечення для визначення зон обслуговування систем широкосмугового безпроводового доступу як усередині так і зовні приміщень.
Вказані види програмного забезпечення дозволяють полегшити процес планування радіомовних систем, більш точно прогнозувати поведінку проектованої лінії фіксованої служби, а також ефективно розташовувати базові станції системи безпроводового доступу усередині приміщення, що помітно скоротить часові і економічні затрати при плануванні вказаних служб.
Область реалізації: телекомунікації
Період реалізації проекту: 2 роки

3

ДП УНДІРТ
Мельник Анатолій Михайлович,
начальник відділу супутникового зв'язку
тел. 048-725-45-20,
факс 048-722-45-83
melnik@uniirt.com.ua

Супутникова система розподілу аудіовізуальної інформації і даних для Чорноморського регіону

Створення спільного підприємства з залученням коштів телерадіоорганізацій, телерадіокомпаній, операторів, які надають послуги Інтернет і інших юридичних осіб, зацікавлених у використанні супутникових каналів для надання телекомунікаційних послуг, телемедицини, дистанційного навчання тощо.
Напрямок роботи: побудова мережі в складі земних приймальних станцій (до 60), декількох земних приймально- передавальних станцій (до 10), а також земних станцій, які транспортуються (до 4), що працюють на першому етапі з використанням орендованих ресурсів інших супутників-ретрансляторів, на другому етапі – через національний супутник.
Область реалізації: телекомунікації.
Період реалізації проекту:
На основі оренди ресурсів після розверчення мережі земних станцій від 1 до 2 років
На основі національного супутника після виведення його на орбіту 2013 рік.