Комерційна пропозиція від ДП "УНДІРТ" / Радіочастотний спектр і електромагнітна сумісність

Найменування інтелектуального продукту

Призначення
продукту,
коротка анотація

Адреса,
телефон,
e-mаil

1

Програма розрахунку параметрів електромагнітної сумісності РЕЗ на локальних об'єктах (при розміщенні декількох РЕЗ на одному антенно-щогловому спорудженні або на одній площадці)

Програмний продукт призначений для розрахунку параметрів електромагнітної сумісності РЕЗ при розміщенні їх на локальних об'єктах (при розміщенні декількох РЕЗ на одному антенно-щогловому спорудженні або на одній площадці)

Вул. Буніна, 31,
м. Одеса, Україна,
65026
тел.:
(048) 722-67-85
e-mаil:
infoall@uniirt.com.ua

2

Розроблення попередніх рекомендацій відносно ефективного використання смуги від 5150 МГц до 5850 МГц системами передавання даних стандарту ІЕЕЕ 802.11а (ІЕЕЕ 802.16а)

Результатом даної науково-дослідної роботи є вироблення рекомендацій про ефективне сумісне використання систем передавання даних стандарту ІЕЕЕ 802.11а (802.16а). На основі їх аналізу учасникам українського ринку безпроводових мереж передавання даних буде запропонована ефективна стратегія дій при освоєнні системами передавання даних стандарту ІЕЕЕ 802.11а (ІЕЕЕ 802.16а) діапазону від 5150 МГц до 5850 МГц в Україні.
Ця стратегія, як очікується, дозволить великим українським операторам безпроводових мереж передавання даних і їх асоціаціям, по-перше, уникнути не зовсім вдалого досвіду впровадження систем безпроводового доступу в діапазоні 2,4 ГГц, коли не дивлячись на велику кількість операторів у великих містах, ресурс цього діапазону був дуже швидко вичерпано, і при цьому так і не вдалося задовольнити зростаючу потребу ринку у послугах безпроводового доступу, а по-друге, буде сприяти економічному успіху бізнесу Wi-Fi і WiMAX згодом.
В свою чергу, ця НДР також повинна відіграти роль якісного оцінювання привабливості інвестицій в розвинення безпроводового доступу в діапазоні від 5150 МГц до 5850 МГц в Україні для найбільших компаній-виробників обладнання.

3

Методика і алгоритм розрахунку параметрів електромагнітної сумісності та частотно-територіального планування радіоелектронних засобів, а також проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам фіксованої служби, працюючих в сумісних смугах частот

 

Методика призначена для проведення практичних розрахунків параметрів і визначення умов електромагнітної сумісності, а також частотно-територіального планування радіоелектронних засобів фіксованої служби, що використовує радіорелейні лінії прямої видимості, визначення умов необхідності та початку проведення міжнародної координації частотних присвоєнь, для розроблення нового або модернізації існуючого програмного забезпечення для аналізу ЕМС РЕЗ із врахуванням Рекомендацій МСЕ, СЕРТ і нормативних актів України.

4

Методика аналізу електромагнітної сумісності для розв'язання завдань частотного планування РЕЗ рухомої служби в частотному діапазоні від 29,7 МГц до 3 ГГц

Методика призначена для використання при присвоєнні частот РЕЗ у складі запланованих радіомереж, а також для поодиноких (оперативних) присвоєнь частот РЕЗ, використання яких планується в умовах уже існуючих мереж, проведення практичних розрахунків параметрів, визначення умов електромагнітної сумісності і частотно-територіального планування радіоелектронних засобів рухомої служби.
Методика може бути використана при розробленні умов ЧТР для поодиноких частотних присвоєнь РЕЗ в спрощеній завадовій ситуації. Крім того, методика може бути покладена до основи розрахункових алгоритмів для розроблення нового або модернізації існуючого програмного забезпечення для аналізу ЕМС РЕЗ при великій кількості станцій в різних завадових випадках.

5

Методика і алгоритм розрахунку параметрів електромагнітної сумісності і частотно-територіального планування радіоелектронних засобів, а також проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам космічного зв'язку, працюючих в сумісних смугах частот

 

Дана методика присвячена питанням аналітичного і графічного вирішення сумісності в розподілених смугах частот супутникових мереж різного типу як між собою, так і супутникових мереж різного типу з наземними радіослужбами.

6

Методика розрахунку параметрів електромагнітної сумісності РЕЗ радіомовленнєвої служби в діапазоні від 49 МГц до 862 МГц

Методика призначена для використання при присвоєнні частот РЕЗ у складі запланованих радіомереж, а також для поодиноких (оперативних) присвоєнь частот РЕЗ, використання яких планується в умовах уже існуючих мереж, проведення практичних розрахунків параметрів, визначення умов електромагнітної сумісності і частотно-територіального планування радіоелектронних засобів радіомовленнєвої служби.