Стандарти розроблені відділом супутникового зв’язку

Національні стандарти України

1

ДСТУ 4162:2003
(ETSI EN 301 443
V 1.2.1:2001, NEQ)

Станції супутникової системи зв'язку земні. Класифікація. Основні параметри та методи вимірювання

2 ДСТУ 4510:2005
(ETSI EN 301 428:2001, MOD)
(Зі скасуванням ГСТУ 45.001-97)

Станції супутникової системи зв'язку земні діапазону
11/12/14  Гц. Технічні вимоги та методи випробування

3

ДСТУ 3560:2007

На заміну ДСТУ 3560-97

Системи телекомунікаційні супутникові. Терміни та визначення понять

4

ДСТУ EТSI EN 301 360:2008
(EТSI EN 301 360:2006, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 27,5 ГГц до 29,5 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування
5

ДСТУ EТSI EN 301 459:2008
(EТSI EN 301 459:2007, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Термінали супутникові діапазону частот від 29, 5 ГГц до 30,0 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування

6

ДСТУ ETSI EN 301 489-12:2008
(ETSI EN 301 489-12:2003, IDT)

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 12. Спеціальні умови для випробування малих станцій супутникового зв’язку і супутникових інтерактивних земних станцій фіксованої супутникової служби у діапазоні частот від 4 ГГц до 30 ГГц

7

ДСТУ ETSI EN  301 489-19:2008
(ETSI EN 301 489-19:2002, IDT)

Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 19. Спеціальні умови для випробування приймальних рухомих земних  станцій цифрового зв’язку в смузі частот
1,5 ГГц

8

ДСТУ ETSI ЕN 301 427: 2009
(ETSI ЕN 301 427:2001, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції земні рухомі діапазонів частот 11/12/14 Ггц з малою швидкістю передавання даних, крім повітряних земних станцій. Технічні вимоги та методи випробування

9

ДСТУ ETSI ЕN 301 430: 2009
(ETSI ЕN 301 430:2000, IDT)

Супутникові земні станції та системи. Станції земні пересувні супутникової мережі збирання новин діапазонів частот 11-12/13-14 Ггц. Технічні вимоги та методи випробування

Галузеві стандарти України

1

ГСТУ 45.002-97

Цифрові канали і тракти передачі фіксованої супутникової служби. Основні параметри