ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби»

При ДП "УНДІРТ" створено Технічний комітет стандартизації  України  ТК 123  «АУДІОВІЗУАЛЬНІ СИСТЕМИ І СЛУЖБИ»

Голова ТК 123 - Михайлов Микола Костянтинович
Заступник Голови ТК 123 -  Баляр Володимир Богданович                                                                             
Відповідальний секретар - Патюкова Ірина Олегівна

Адреса: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31, ДП "УНДІРТ", ТК 123
Телефони  +38 048 740-71-35, +38 048 740-71-33
e-mail: tc123@uniirt.com.ua

ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби» (АВСС) створено  відповідно до розпорядження Адміністрації зв'язку України і наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації (Держстандартом) від 8 травня 1998 року № 306.

За ТК 123 закріплено наступні напрямки стандартизації (в частині передавання, приймання, розповсюдження, збереження і відтворення АВ інформації):

 • системи, служби і апаратура аудіовізуального зв'язку і мовлення;
 • наземні, супутникові, кабельні, оптоволоконні та гібридні мережі розповсюдження АВ інформації;
 • системи і апаратура передавання АВ інформації мережами ISDN;
 • передавальна телевізійна і радіомовленнєва апаратура;
 • телевізори і радіоприймачі;
 • системи відео- і аудіозапису;
 • цифрове телебачення і радіомовлення;
 • інтерактивне телебачення і радіомовлення;
 • АВ мультимедійні системи та оснащення;
 • електронна пошта;
 • телетекст і відеотекст;
 • системи відображення.

Метою діяльності ТК 123 є виконання робіт із національної, міждержавної та міжнародної стандартизації в сфері  АВСС. Основними задачами діяльності ТК 123 є:

 • розроблення і забезпечення нормативними документами напрямку АВСС;
 • створення нормативної бази для впровадження нових технологій і підвищення якості та ефективності АВ зв'язку та мовлення;
 • створення нормативної бази для розповсюдження АВ для простору України і інтеграції національного зв'язку і мовлення в світову та європейську інформаційну структуру.

СТРУКТУРА ТК 123

ПК-1 Загальнометодологічний;
ПК-2 Метрологічне забезпечення і засоби вимірювань та випробувань в галузі аудіовізуальних систем і служб;
ПК-3 Стандартизація в галузі відеосистем і відеослужб (телебачення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо);
ПК-4 Стандартизація в галузі аудіосистем і аудіослужб (звукове мовлення, мультимедіа-гіпермедіа, комп'ютерні системи тощо);
ПК-5 Стандартизація засобів передавання, прийому, розповсюдження, збереження і відтворення аудіовізуальної інформації;
ПК-6 Стандартизація забезпечення радіаційної стійкості, стійкості до іонізованого випромінювання та до факторів космічного простору, вимог екологічної безпеки;
ПК-7 Військові стандарти в галузі аудіовізуальних систем та служб.

ЧЛЕНИ ТЕХНІЧНОГО КОМІТЕТУ:

 • Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;
 • Держтелерадіо України;
 • ДП „УкрНДНЦ” Мінекономрозвитку України;
 • Державне підприємство  "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення";
 • Концерн РРТ;
 • Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки;
 • Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова;
 • ДП «Укркосмос»;
 • Академія зв'язку України (філія Міжнародної Академії інформатизації).

ТК 123 координує свою діяльність з Адміністрацією зв'язку України в процесі підготовки документів з стандартизації АВСС і таким чином реалізує науково-технічну політику Адміністрації зв'язку України в цьому напрямку. Міжнародна діяльність ТК 123 здійснюється за дорученнями Адміністрації зв'язку України та ДП "УкрНДНЦ" Мінекономрозвитку України за закріпленими за ним напрямками:

 • стандартизація в ITU-R за напрямком АВСС:
 1. проведення наукових досліджень, направлених на забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні перспективних радіотехнологій телевізійного, мультимедійного і звукового мовлення;
 2. участь в роботі ДК 6 ITU-R і підготовка до РРК-2006, вирішення низки питань, пов'язаних з цим напрямком міжнародного співробітництва;
 3. підготовка та захист в ITU вкладів України;
 4. підготовка проектів міжнародних документів, участь в обговоренні, міжнародному узгодженні та прийнятті Рекомендацій, Звітів і інших документів ITU, в координації міжнародних досліджень, передбачених повноваженнями керівного складу Робочих і Цільових Груп ДК 6 ITU-R в особі представників Адміністрації зв'язку України;
 • стандартизація в ISO та IEC за напрямком АВСС здійснюється ТК 123 участю в розробленні міжнародних стандартів у складі Технічних Комітетів і Підкомітетів, членом яких є ТК 123, в тому числі: у підготовці вкладів , направлених на удосконалення міжнародних стандартів, в міжнародному голосуванні в процесі підготовки, міжнародного узгодження і схвалення міжнародних нормативних документів;
 • стандартизація в ETSI за напрямками АВСС здійснюється ТК 123 на основі повного членства ДП "УНДІРТ" в процесі співробітництва з об'єднаним Технічним Комітетом ETSI/EBU, направленого на удосконалення європейських стандартів за результатами досліджень ДП "УНДІРТ" і з урахуванням національних інтересів України.

Зусиллями представників ТК 123 Україна представила більше як 200 вкладів в ITU-R з питань міжнародної стандартизації аудіовізуальных систем і служб за напрямками стандартизації мовленнєвого, покращеного телебачення, цифрового звукового супроводження, оцінювання якості кольоровідображення в телебаченні і тому подібне.

ТК 123 є Р-членом (з повноваженням голосування) ISO/IEC JTC1/SC 29, а також O-членом (з повноваженням спостерігача) IEC/TC 100 і Р-членом (з повноваженням голосування) IEC/SC 100C. На теперішній час структура IEC/TC 100 реконструйована таким чином, що вона складається з 8 Технічних Напрямків (Technical Areas –TA), до яких перейшли повноваження SC 100C. В діяльності кожного з них ТК 123 активно бере участь.

Діяльність з національної стандартизації здійснюється ТК 123 шляхом виконання науково-дослідних робіт за договорами з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформаціїї України, ДП "УкрНДНЦ" Мінекономрозвитку України, Держтелерадіо України і спрямована на створення національної нормативної бази, гармонізованої з Європейською і світовою, а також – на здійснення плану реалізації заходів, направлених на інтеграцію України в Європейську та світову інформаційну інфраструктуру.

ТК 123 розробляються національні стандарти України (ДСТУ), міждержавні стандарти (ГОСТ), галузеві стандарти (СОУ) в сфері АВСС, в тому числі, стандарти в області телетексту, кабельного телебачення, основні стандарти цифрового телебачення (MPEG, DVB), мультимедіа тощо

Стандарти, розроблені ТК 123 “Аудіовізуальні системи і служби ” >>>