Телебачення

Наукова діяльність ДП «УНДІРТ» за напрямком телебачення пов’язана з вирішенням основних завдань, серед яких слід окремо виділити розвиток теоретичних основ і практичних методів побудови і застосування систем і технологій, організацію та проведення фундаментальних і прикладних досліджень, установлення наукових зв’язків і розширення участі в роботі провідних міжнародних і європейських організацій зв’язку та розроблення і розвиток національної нормативної бази, гармонізованої з вимогами європейських і світових нормативних документів.
 
Виконання робіт з національної стандартизації у сфері аудіовізуальних систем, служб і технологій здійснюється в рамках Технічного комітету стандартизації України  (ТК 123) «Аудіовізуальні системи і служби», який створено на базі ДП «УНДІРТ».
Міжнародна діяльність ДП «УНДІРТ», ТК 123 здійснюється за дорученнями Адміністрації зв'язку та радіочастот України та Національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») за закріпленими напрямками:
 • стандартизація у Міжнародному союзі електрозв’язку, сектор радіозв’язку (ITU-R) за напрямком АВСС;
 • проведення наукових досліджень, спрямованих на забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні перспективних радіотехнологій телевізійного, мультимедійного і звукового мовлення;
 • участь у роботі дослідної комісії (ДК) 6 ITU-R і підготовка до всесвітніх конференцій радіозв’язку, вирішення низки питань, пов'язаних з цим напрямком міжнародного співробітництва;
 • підготовка та захист в ITU вкладів України;
 • підготовка проектів міжнародних документів, участь в обговоренні, міжнародному узгодженні та прийнятті Рекомендацій, Звітів та інших документів ITU, в координації міжнародних досліджень, передбачених повноваженнями керівного складу Робочих і Цільових Груп ДК 6 ITU-R в особі представників Адміністрації зв'язку та радіочастот України;
 • стандартизація в ISO та IEC за напрямком АВСС здійснюється за участю ТК 123 та полягає в розробленні міжнародних стандартів у складі Технічних Комітетів і Підкомітетів, членом яких є ТК 123, в тому числі: у підготовці вкладів у міжнародні організації, направлених на розроблення та удосконалення міжнародних стандартів, в міжнародному голосуванні в процесі підготовки, міжнародного узгодження і схвалення міжнародних нормативних документів;
 • стандартизація в ETSI за напрямками АВСС здійснюється ТК 123 у процесі співробітництва з об'єднаним Технічним Комітетом ETSI/EBU, спрямована на вдосконалення європейських стандартів за результатами досліджень ДП «УНДІРТ» і з урахуванням національних інтересів України.
Діяльність з національної стандартизації здійснюється ДП «УНДІРТ», ТК 123  через виконання науково-дослідних робіт за договорами з Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національним органом стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»), Держтелерадіо України і спрямована на створення національної нормативної бази, гармонізованої з Європейською і світовою, а також – на здійснення плану реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України в Європейську та світову інформаційну інфраструктуру.
ТК 123 розробляє національні стандарти України в сфері АВСС, у тому числі, стандарти в області цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, стандарти на відео, аудіо та аудіовізуальні й мультимедійні мовленнєві та немовленнєві системи та апаратуру.

Наукова діяльність ДП «УНДІРТ» здійснюється за такими напрямами:

 • розроблення технічних основ для планування цифрового наземного телерадіомовлення;
 • розроблення Правил технічної експлуатації засобів мовленнєвого телебачення та Правил технічної експлуатації засобів наземного ефірного ДВЧ/УВЧ телевізійного та ДВЧ ЧМ звукового мовлення;
 • розроблення пропозицій щодо нових напрямків розвитку відео- та радіотехнологій у службах телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, розрахованих на подальший світовий прогрес;
 • наукове забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні перспективних радіотехнологій телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення,

також ведеться підготовка дисертаційних робіт за такими темами:

 • оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах;
 • оцінювання характеристик кольоровідтворення в телевізійних системах та споріднених з ними відеозастосованнях;
 • дослідження характеристик наскрізного тракту системи цифрового ТВ мовлення;
 • розвиток методів кодування відеопослідовностей, сумісних з групою стандартів MPEG;
 • розвиток методів цифрового кодування зображень зі стисненням;
 • проблеми колориметрії й новітні принципи побудови цифрових мультимедійних і телевізійних відеосистем.
Визнанням високого професійного рівня фахівців ДП «УНДІРТ» є той факт, що Україні доручено проведення аналізу та корекції термінології у сфері телебачення, яка використовується в Рекомендаціях ITU-R.

За вагомі наукові досягнення і поданням ДП «УНДІРТ» головному науковому співробітнику відділу телевізійного мовлення Гофайзену Олегу Вікторовичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедрою телебачення і радіомовлення Одеської національної академії зв'язку ім. А. С. Попова, дійсному члену Міжнародної академії інформатизації і Академії зв'язку України по відділенню телевізійного мовлення, віце-голові ДК 6 ITU-R «Служби мовлення», віце-голові ДК 9 ITU-T «Передавання сигналів телевізійного і звукового мовлення та інтегровані широкосмугові кабельні мережі» присвоєно почесне звання – заслужений діяч науки і техніки України.
 

За видатний внесок в теорію і практику дослідження в області телебачення, як представлено в третьому виданні «Провідні інтелектуали світу» (10 листопада 2005 р.) головного наукового співробітника відділу телевізійного мовлення Гофайзена О. В. визнано ЛЮДИНОЮ ПРОГРЕСУ.

Міжнародний Союз Електрозв’язку визнає заслуги і виражає вдячність професору Гофайзену О. В. за його постійні значні вклади на підтримку діяльності сектора радіозв’язку ITU
Женева, 30 жовтня 2015 (1865 — 2015. ITU 150 років)

 

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки у сфері телебачення, високий професіоналізм у науковій діяльності Гофайзена О. В. нагороджено знаками «Почесний зв’язківець України», «Почесна відзнака НКРЗ», нагрудним знаком Національної ради з питань телебачення і радіомовлення «За розбудову телерадіоінформаційного простору України».