Телебачення

Наукова діяльність відділу телевізійного мовлення пов’язана з вирішенням основних завдань, серед яких слід окремо виділити розвиток теоретичних основ і практичних методів використання аудіовізуальних систем, організацію та проведення фундаментальних і прикладних досліджень, установлення наукових зв'язків і розширення участі в роботі провідних міжнародних і європейських організацій зв’язку та розробку і розвиток національної нормативної бази, гармонізованої з вимогами європейських і світових регламентуючих документів.

У процесі виконання зазначених завдань відділом телевізійного мовлення було розроблено “Державну програму впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні”, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1085.

Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення в Україні передбачає такі кроки:

 • впровадження наземного ефірного цифрового мовлення в Україні;
 • перехід до використання нових технологій мовлення, таких як телебачення високої чіткості, високоякісне звукове мовлення, мультимедійне мовлення, в тому числі, з забезпеченням фіксованого і мобільного приймання, а також приймання на носимі приймачі, стереоскопічне телевізійне мовлення, інтерактивне мовлення, тощо без зміни побудови і інфраструктури цифрової розподільчої мережі;
 • створення нормативної, експериментально-технічної і метрологічної бази для впровадження та подальшого розвитку систем і засобів цифрового мовлення;
 • створення на базі діючих підприємств виробництва засобів цифрового мовлення і комплектувальних виробів з метою максимального забезпечення мовлення обладнанням вітчизняного виробництва;
 • забезпечення доступу всіх верств населення до програм мовлення;
 • надання безкоштовних послуг мовлення слабо захищеним верствам населення;
 • організація та матеріально-технічна підтримка діяльності наукових установ галузі для здійснення науково-технічного супроводження та забезпечення рівноправної участі України у міжнародних заходах щодо впровадження та розвитку цифрового мовлення;
 • проведення конверсії радіотехнологій спеціальних користувачів у смугах радіочастот впровадження цифрового телерадіомовлення.

Виконання робіт з державної та міжнародної стандартизації в області аудіовізуальних систем здійснюється в рамках Технічного комітету стандартизації (ТК 123) “Аудіовізуальні системи і служби” (АВСС), який створено на базі відділу телевізійного мовлення.

Міжнародна діяльність ТК 123 здійснюється за дорученнями Адміністрації зв'язку України і Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) за закріпленими напрямками:

 • стандартизація в МСЕ-Р за напрямком АВСС;
 • проведення наукових досліджень, спрямованих на забезпечення ефективності використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні перспективних радіотехнологій телевізійного, мультимедійного і звукового мовлення;
 • участь в роботі ДК 6 МСЕ-Р і підготовка до ВКР-2011, вирішення низки питань, пов'язаних з цим напрямком міжнародного співробітництва;
 • підготовка та захист в МСЕ вкладів України;
 • підготовка проектів міжнародних документів, участь в обговоренні, міжнародному узгодженні та прийнятті Рекомендацій, Звітів та інших документів МСЕ, в координації міжнародних досліджень, передбачених повноваженнями керівного складу Робочих і Цільових Груп ДК 6 МСЕ-Р в особі представників Адміністрації зв'язку України;
 • стандартизація в ISO та IEC за напрямком АВСС здійснюється за участю ТК 123  та полягає в розробленні міжнародних стандартів у складі Технічних Комітетів і Підкомітетів, членом яких є ТК 123, в тому числі: у підготовці вкладів, направлених на удосконалення міжнародних стандартів, в міжнародному голосуванні в процесі підготовки, міжнародного узгодження і схвалення міжнародних нормативних документів;
 • стандартизація в ETSI за напрямками АВСС здійснюється ТК 123 на основі повного членства ДП "УНДІРТ" в процесі співробітництва з об'єднаним Технічним Комітетом ETSI/EBU, спрямованого на вдосконалення європейських стандартів за результатами досліджень ДП "УНДІРТ" і з урахуванням національних інтересів України.

Діяльність з національної стандартизації здійснюється ТК 123 через виконання науково-дослідних робіт за договорами з Державною адміністрацією зв'язку (Держзв'язку) Міністерства транспорту та зв’язку України, Держспоживстандартом України, Держтелерадіо України і спрямована на створення національної нормативної бази, гармонізованої з Європейською і світовою, а також – на здійснення плану реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України в Європейську та світову інформаційну інфраструктуру.

ТК 123 розробляються національні стандарти України (ДСТУ), міждержавні стандарти (ГОСТ), галузеві стандарти (СОУ) в сфері АВСС, в тому числі, стандарти в області телетексту, кабельного телебачення, основні стандарти цифрового телебачення (MPEG, DVB), мультимедіа тощо.

Наукова діяльність відділу здійснюється за такими напрямами:

 • підготовка технічних основ для планування цифрового наземного телерадіомовлення;
 • розроблення Правил технічної експлуатації засобів мовленнєвого телебачення та Правил технічної експлуатації засобів наземного ефірного ДВЧ/УВЧ телевізійного та ДВЧ ЧМ звукового мовлення;
 • розробка пропозицій щодо нових напрямків розвитку радіотехнологій в службах телевізійного мовлення та мультимедійного мовлення, розрахованих на подальший світовий прогрес;
 • наукове забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні перспективних радіотехнологій телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення,

та ведеться підготовка дисертаційних робіт за такими темами:

 • оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах;
 • порогова оцінка спотворень кольоровідтворення в телевізійних системах та споріднених з ними  відеозастосованнях;
 • дослідження характеристик наскрізного тракту системи цифрового ТВ мовлення;
 • розвиток методів кодування відеопослідовностей, сумісних з групою стандартів MPEG;
 • розвиток методів цифрового кодування зображень зі стисненням;
 • проблеми колориметрії й новітні принципи побудови цифрових мультимедійних і телевізійних відеосистем.

Визнанням високого професійного рівня фахівців відділу є той факт, що Україні доручено провести аналіз та корекцію термінології в галузі телебачення, яка використовується в Рекомендаціях МСЕ-Р.

У рамках інноваційної діяльності підписано угоду та розміщено у 2010 р. на сайті "Система трансферу технологій" інформаційного порталу Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України з інвестицій та інновацій інформацію щодо Технологічного профілю, розробленого відділом: "Створення моделей зорового сприйняття кольорових зображень щодо телебачення та інших відеовикористань".

До збірника "Наука в Південному регіоні. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності за 2009 рік", випуск VIII, 2010, с. 48-49 увійшли такі роботи відділу телевізійного мовлення:

 • до розділу фундаментальних досліджень: робота по створенню посібника МСЕ «Колориметрія телебачення», автором якої є начальник відділу телевізійного мовлення Гофайзен О. В, с. 48-49;
 • до розділу «Електроніка, інформатика та зв’язок» увійшла робота: «Створення моделей зорового сприйняття кольорових зображень для використання в телебаченні та інших відеозастосованнях», автором якої є начальник відділу телевізійного мовлення Гофайзен О. В, с. 106.

За вагомі наукові досягнення і поданням ДП "УНДІРТ" начальнику відділу телевізійного мовлення Гофайзену Олегу Вікторовичу – доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедрою телебачення і радіомовлення Одеської національної академії зв'язку ім. А. С. Попова, академіку, дійсному члену Міжнародної академії інформатизації і Академії зв'язку України по відділенню телевізійного мовлення, віце-голові ДК 6 МСЕ-Р "Служби мовлення", віце-голові ДК 9 МСЕ-Т "Передавання сигналів телевізійного і звукового мовлення та інтегровані широкосмугові кабельні мережі” присвоєно почесне звання – заслужений діяч науки і техніки України.

За видатний внесок в теорію і практику дослідження в області телебачення, як представлено в третьому виданні "Провідні інтелектуали світу" (10 листопада 2005 р.)  начальника відділу телевізійного мовлення Гофайзена О. В. визнано ЛЮДИНОЮ ПРОГРЕСУ.

Міжнародний Союз Електрозв’язку визнає заслуги і виражає вдячність професору Гофайзену О. В. за його постійні значні вклади на підтримку діяльності сектора радіозв’язку ITU
Женева, 30 жовтня 2015 (1865 — 2015. ITU 150 років)

 

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки у сфері телебачення, високий професіоналізм у науковій діяльності Гофайзена О. В. нагороджено знаками „Почесний зв’язківець України”, „Почесна відзнака НКРЗ”, нагрудним знаком Національної ради з питань телебачення і радіомовлення „За розбудову телерадіоінформаційного простору України”