Техніко-економічна ефективність та тарифоутворення

У центрі уваги суб'єктів ринку постійно знаходяться економічні проблеми, серед яких особлива увага приділяється тарифам на послуги в сфері телекомунікацій, методикам їх розрахунку, питанням конкуренції на ринку послуг телекомунікацій та поштового зв’язку, прогнозуванню результатів діяльності операторів зв’язку.
Суттєвий досвід рішення цих важливих та актуальних проблем галузі зв'язку України в сфері радіомовлення, радіозв'язку і телебачення має  ДП "УНДІРТ".

Основні напрямки

  • Визначення собівартості послуг зв’язку
  • Обґрунтування структури тарифів на послуги  зв’язку
  • Розподіл доходів між учасниками технологічних процесів надання послуг зв’язку
  • Розробка методик визначення тарифів на послуги телебачення та радіомовлення
  • Аналіз розвитку конкуренції в сфері телекомунікацій
  • Прогнозування основних показників діяльності операторів зв’язку
  • Маркетингові дослідження ефективності впровадження нових послуг зв’язку
  • Розробка методик визначення тарифів на послуги, які пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом
  • Розробка підходів до визначення інвестиційної складової тарифів на телекомунікаційні послуги

Результати діяльності ДП "УНДІРТ" за визначеними напрямками робіт позитивно оцінені:
Держзв'язку Мінтрансзв'язку України; НКРЗ України; ДП "Український державний центр радіочастот"; Концерном РРТ; УДППЗ «Укрпошта»

Колективом лабораторії розроблено та видано монографії

Князєва Н. О., Князєва Е. А., Діденко С. І., Баландін І. О. «Тарифоутворення в сфері зв'язку: теоретико-методологічні аспекти»// Монографія, Одеса: ВМВ 2009, 216 с;.

Князєва Н. О., Князєва О. А. Проблеми оцінки та управління якістю послуг в поштовому зв’язку: монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 244 с.

Теоретичні  та  прикладні питання маркетингової діяльності у сфері  послуг: монографія/ Князєва Н. О., Князева О. А. - Одеса: ВМВ, 2014. - 216 с.