Супутниковий зв'язок

Дослідження в області супутникових технологій зв'язку і мовлення проводяться відділом систем супутникового зв'язку ДП "УНДІРТ".

ПРО ВІДДІЛ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

Відділ створено в 1994 р. на базі галузевої науково-дослідної лабораторії підвищення завадостійкості та ефективності супутникових систем зв'язку (ГНДЛ ПЗЕССЗ), створеної в 1970 р. наказом  Міністерства зв'язку СРСР. Лабораторія брала безпосередню участь у розробці перших систем супутникового зв'язку СРСР. Організатор і перший керівник ГНДЛ, відомий вчений, академік, засновник наукового напрямку в теорії зв'язку, доктор технічних наук Зюко А.Г. Перший начальник відділу академік, доктор технічних наук Банкет В.Л.

Сьогодні тематика робіт відділу пов'язана з питаннями розвитку, впровадження супутникових радіотехнологій у системи телекомунікацій України, розробкою програмних і нормативних документів.
З 2001 р. основний напрямок робіт відділу пов'язано з ініціалізацією робіт зі створення Національної системи супутникового зв'язку.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

За напрямком систем супутникового зв'язку (ССЗ) і мовлення інститут вирішує і може успішно вирішувати такі наукові та практичні проблеми:

 • розробка системних питань розвитку та проектування супутникових систем зв'язку різноманітного призначення і програмних документів у сфері супутникових технологій зв'язку;
 • розробка методик розрахунку параметрів супутникових систем зв'язку і проектування на їх основі земних станцій ССЗ різноманітного призначення;
 • підготовка аналітичних оглядів стану і тенденцій розвитку супутникових систем телекомунікацій;
 • вирішення питань, пов'язаних із створенням Національної системи супутникового зв'язку мовлення, розробка основних принципів її проектування, впровадження та подальшої експлуатації;
 • аналіз ефективних методів організації і побудови телекомунікаційних мереж на основі супутникових каналів і розробки принципів побудови апаратури каналоутворення, орієнтованої на застосуванні ефективних методів використання ресурсів супутникового каналу;
 • аналіз міжнародних регламентуючих документів і розроблення національної нормативної бази з питань впровадження та розвитку супутникових телекомунікацій;
 • розробка пропозицій щодо формування позиції України на міжнародних форумах стосовно проблем впровадження та використання супутникових систем телекомунікацій;
 • проведення технічної експертизи проектів супутникових і подібних до них систем та мереж зв'язку і мовлення;
 • розроблення методик вимірювання та сертифікації обладнання земних станцій ССЗ;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, курсів із проблем супутникового зв'язку і мовлення;
 • надання консультаційної та інформаційної допомоги.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

За напрямком системи супутникового зв'язку інститутом за останні роки виконано низку науково-дослідних та інших прикладних робіт.

 • По системним питанням:
  • проведено дослідження перспективних систем супутникового зв'язку і розроблення науково-технічної документації для їхнього проектування і впровадження;
  • зроблено обґрунтування структури і вибір технічних засобів для створення центрального супутникового телепорту України;
  • розроблено принципи побудови Єдиної супутникової системи передачі інформації в частині супутникового мобільного і персонального зв'язку і супутникового телевізійного і радіомовлення;
  • розроблено концепцію та принципи побудови системи радіодоступу з використанням супутникових каналів;
  • розроблено принципи побудови телекомунікаційної мережі супутникового зв'язку;
  • приймали участь у розроблені Концепції та програму розвитку супутникового мовлення в Україні;
  • зроблено техніко-економічне обгрунтування створення Національної системи супутникового зв'язку;
  • приймали участь у розроблені Концепції та Програми розвитку телекомунікацій України  в частині радіотехнологій зв'язку;
  • приймали участь у розроблені  Концепції та цільової державної програми створення Національної системи супутникового зв'язку;
  • розроблено основи бізнес-планування Національної системи супутникового зв'язку.
 • По ефективним методам передачі та розробка обладнання:
  • проведено дослідження й розроблено перспективні методи цифрової обробки сигналів у системах супутникового та наземного радіозв'язку;
  • розроблено модем малої станції супутникового зв'язку;
  • проведено дослідження ефективних методів передавання цифрової інформації каналами зв'язку та можливостей їх реалізації на перспективній елементній базі.
 • По підготовці нормативних та інших регулятивних документів:
  • приймали участь у розроблені  Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого  (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
   від 24.06.2009 №679  в частині радіотехнологій та переліку нормативних документів до нього;
  • розроблено  перелік нормативних документів з обгрунтуванням, який  містить основні вимоги до мереж рухомого зв'язку;
  • розроблено національні  та галузеві стандарти України в області супутникового зв'язку.
 • В області проведення технічної експертизи підготовлено експертні висновки:
  • стосовно проекту мережі рухомого супутникового зв'язку для державних структур;
  • стосовно інноваційного проекту зі створення супутникової розподільчої мережі інформаційного забезпечення України;
  • щодо перспектив використання системи “Мітріс”.
 • По сертифікації обладнання земних станцій проведено:
  • технічну експертизу обладнання земної станції (шлюзи) системи рухомого зв'язку Globalstar;
  • сертифікацію 9 типів станцій VSAT;
  • сертифікацію приймально-передавальної станції цифрового супутникового мовлення Концерну РРТ;
  • сертифікацію приймально-передавального комплексу цифрового супутникового мовлення ДП «Укркосмос».

Результати наукових досліджень і робіт, що проводяться фахівцями інституту за напрямком супутникового зв'язку, неодноразово публікувалися в журналах «Зв'язок», «Праці УНДІРТ», «Прикладная радиоэлектроника», «Сети и телекоммуникации», «Телеком», «Телемир» та інших виданнях.
ДП "УНДІРТ" бере активну участь в організації тематичних міжнародних конференцій.

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДОПОМОГА

З питань впровадження, розвитку, використання систем супутникового зв'язку та мовлення інститут має  такі інформаційні матеріали:

Характеристики стану, рівня та перспектив розвитку систем супутникового зв'язку у світі та в Україні:

 • міжнародні та національні системи;
 • негеостаціонарні ССЗ, негеостаціонарні супутники;
 • геостаціонарні ССЗ:
  • геостаціонарні супутники, супутникові угруповання, платформи;
  • карти зон покриття, параметри систем;
  • національні програми мовлення і використання супутників-ретрансляторів;
 • проекти супутникових систем зв'язку;
 • ефективність супутникових систем зв'язку;
 • стан розвитку супутникових технологій зв'язку в Україні:
  • супутникова служба мовлення, оператори, українські ТМ і РМ програми, параметри ретрансляторів;
  • оператори та мережі станцій VSAT;
  • оператори рухомого супутникового зв'язку.

Огляди обладнання земних станцій:

 • земні станції в цілому;
 • антенні системи;
 • радіочастотне обладнання (прийомопередавачи, перетворювачі частоти, малошумливі підсилювачі, підсилювачі потужності, ключі резервування тощо);
 • модеми та інше термінальне обладнання.

Для відомств, підприємств, операторів та будь-яких інших корпоративних, приватних користувачів послугами супутникових каналів інститут пропонує:

 • розробку програмно-концептуальних документів розвитку супутникової системи зв'язку в цілому та мереж зв'язку та мовлення на їх основі зокрема;
 • проектування мереж телекомунікацій на основі супутникових каналів, обгрунтування та наукове супроводження проектів;
 • розрахунки ліній супутникового зв'язку для заданих видів і параметрів надаваних послуг;
 • розробку нормативної бази, стандартів, настанови щодо інсталяції та експлуатації земних станцій;
 • інформаційне обслуговування всіх категорій користувачів за темами:
  • складання аналітичних оглядів стану та тенденцій розвитку ССЗ;
  • надання технічної допомоги у виборі ретрансляторів;
  • складання аналітичних оглядів та надання технічної допомоги у виборі обладнання;
 • складання аналітичних оглядів із міжнародних регламентувальних документів із наданням відредагованих перекладів окремих документів за вибором;
 • розробку методик випробувань земних станцій супутникового зв'язку та проведення сертифікаційних  та інших видів випробувань;
 • проведення науково-технічної експертизи проектів;
 • аналітичні огляди технологій і послуг систем супутникового зв'язку;
 • аналіз стану розвитку супутникових технологій зв'язку в Україні та проблеми їх впровадження та розвитку.

На цей час розроблено та введено в дію національні стандарти України.

ГОТОВІ НАДАТИ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СУПУТНИКОВІ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ