Антикоррупционная деятельность ГП "УНИИРТ"

Одним из важных аспектов современной государственной правовой политики в Украине является реформирование системы предотвращения и противодействия коррупции. Достижение успеха в этом процессе является предпосылкой для формирования в обществе доверия к власти, рост экономического потенциала государства, улучшения благосостояния граждан Украины.
24 апреля 2015 вступил в силу Закон Украины «О предотвращении коррупции». Этот Закон определяет правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и порядок применения превентивных антикоррупционных механизмов, правила по устранению последствий коррупционных правонарушений.

Перечень основных нормативно-правовых актов антикоррупционного законодательства:

 • Конституція України;
 • Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 • Кримінальний кодекс України, Розділ XVII, «ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ»;
 • Кримінальний процесуальний кодекс України;
 • Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року №3341-XII;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 року №221-VII (зміни до ст.ст. 354, 368, 369, 370 КК України);
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року №224-VII;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» 7 квітня 2011 року № 3207-VI;
 • наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року №1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»;
 • Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР;
 • Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони і Державної судової адміністрації від 22 квітня 2013 року №52/394/172/71/268/60;
 • Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року №3723-XII;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI;
 • Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 року №1699-VII;
 • Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII;
 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року №3206-VI (втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування);
 • Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII.
 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN023644.html
 • Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від  10 червня 2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 960/29090
 • Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 10 червня  2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091
 • Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції для суб’єктів декларування - https://nazk.gov.ua/rozyasnennya-dlya-subyektiv-deklaruvannya

  Наказ ДП "УНДІРТ" №11 від 25.06.2018 про виконання вимог антикорупційного законодавства