Орган по оценке соответствия / сертификации Украинского научно-исследовательского института радио и телевидения

ООВ/ОС УНДІРТ ВЦ РіТ УНДІРТ | Атестати Акредитації | Оцінка відповідності/сертифікація

Засвідчення відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001 | Допомога у митному оформленні


 


ОС УНДІРТ

Структура ОС УНДІРТ
Склад Ради ОС УНДІРТ
Права та обов'язки Заявників. Вимоги органу з сертифікації щодо заявників.
Конфіденційна інформація.
Зобов’язання керівництва
Розгляд Скарг та апеляціїй
Для відгуків Заявників на роботу ОС
Розподіл відповідальності персоналу ОС
Політика щодо неупередженості
Доступ до зареєстрованих скарг
План впровадження в діяльність ОС вимог ДСТУ ISO 9001:2015
Работа Ради ОС УНДІРТ  

Сертифікація продукції

Сфера діяльності
Сфера акредитації (основні напрямки)
Порядок проведення сертифікації

 

Схема 1. Сертифікація одиничних виробів
  Схема 2. Сертифікація партії продукції
  Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва
  Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва
  Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою системи управління якістю
  Повторна сертифікація продукції
 Документація, що надається Заявником для початку сертифікації
  Бланк заявки загальний для усіх типів обладнання (сертифікація/оцінка відповідності)
  Бланк заявки (з узгодженням СБУ)
  Бланк доручення від фірми виробника або його дилера
  Бланк листа щодо організації гарантійного обслуговування
Документація, що надається Заявником для схеми 3
  Інформація для Заявника
  Опитувальний лист
  Доручення
Інформація для заявників щодо зміни нормативних документів з 01.01.2018
 Вартість робіт
 Порядок проведення робіт і розрахунків при виготовленні копій сертифікатів відповідності
 Порядок одержання готових до видачі сертифікатів відповідності та копій сертифікатів відповідності

Сертифікація Систем Управління Якістю

Інформація для заявників стосовно заміни НД
 Сфера акредитації
  Доповнення до сфери СУЯ
 Порядок проведення сертифікації СУЯ
 Порядок наглядання за сертифікованою СУЯ
 Порядок проведення повторної сертифікації СУЯ
 Призупинення, анулювання сертифікації
 Внесення змін, розширення сфери сертифікації
 Документація що надається Заявником для початку сертифікації

 

Бланк заявки на сертифікацію систем управління якістю
  Опитувальна анкета
 Ліцензійні умови
 Вартість робіт
 Перелік сертифікованих постачальників
План-графік проведення аудитів СУЯ на 2018 рік

Інформація стосовно географічних регіонів
ОС УНДІРТ має можливість виконувати діяльність з сертифікації та оцінки систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ  ISO 9001:2015 в Європі, Азії, Північній та Південній Америці.


Допомога у митному оформленні

 Бланк заявки на визначення належності продукції до контрольованих/неконтрольованих товарів
 Постанова №446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв ..."
 Порядок робіт ОС щодо оформлення рішення за формою №1 Постанови КМУ №446 "Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв ..."

ВЦ РіТ УНДІРТ

 Сфера акредитації
Доповнення до сфери ВЦ РіТ УНДІРТ

 

Атестати акредитації, свідоцтва

Атестат акредитації ОС систем якості
Атестат акредитації ОС продукції
Атестат акредитації ВЦ РіТ УНДІРТ