Радіозв'язок

У напрямку систем радіозв'язку інститут вирішує такі завдання:

 • постійне проведення дослідження стану і тенденцій розвитку сучасних технологій щодо систем і засобів радіозв'язку;
 • на основі результатів цього аналізу, розробка рекомендацій і шляхів ефективного впровадження сучасних технологій в телекомунікаційні мережі України з урахуванням потреб ринку телекомунікацій.

З метою вдосконалення організації робіт по національній, міждержавній і міжнародній стандартизації на базі відділу систем радіозв'язку створений і успішно функціонує Технічний комітет стандартизації (ТК 155) «Радіотехнології», функції якого полягають в наступному:

 • розроблення національних стандартів, гармонізованих з європейськими стандартами;
 • розгляд і узгодження проектів нормативних документів;
 • участь в роботі споріднених ТК, міжнародних і регіональних організацій, формування позиції України в області радіотехнологій.

 TЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

За наведеними вище науковими напрямками:

 • виконано понад 50 науково-дослідних робіт;
 • результати досліджень опубліковано більше ніж в 170 статтях;
 • наукові досягнення апробовано на більше ніж  20 конференціях, наукових форумах, виставках.

Значну увагу фахівці відділу приділяють розробленню сучасної національної нормативної бази в області радіотехнологій. Роботи проводяться відповідно до Планів національної стандартизації України. На цей час розроблено та введено в дію  такі національні стандарти України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В СЕКТОРІ НОВІТНІХ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ

ДП "УНДІРТ" на базі багаторічного досвіду і напрацювань відділу систем радіозв'язку щодо аналізу і застосуванню новітніх радіотехнологій,  пропонує всім зацікавленим юридичним і фізичним особам співпрацю за такими напрямками:

 • системний аналіз базових теорій розвитку систем радіозв'язку і глобального інформаційного простору;
 • організація і функціонування сектора радіозв'язку і глобального інформаційного простору (наукова підтримка еволюційного розвитку, планування і впровадження новітніх радіотехнологій);
 • дослідження технологічних проблем сучасних систем радіозв'язку:
 • дослідження проблем передавання інформації в системах радіозв'язку;
 • дослідження системних проблем (технологічна еволюція рівнів систем зв'язку, убезпечування, масштабування, реконфігурація, конвергенція технологій тощо);
 • дослідження проблем радіодоступу;
 • дослідження проблем розроблення і впровадження нових послуг в системах радіозв'язку;
 • дослідження проблем розгортання нових мереж радіозв'язку (рішення технологічних та еволюційних задач).

З питань наукової діяльності звертатися e-mail: pavel@uniirt.com.ua

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РАДІОЗВ'ЯЗКУ

Фахівці відділу систем радіозв'язку надають консультації з таких питань:

 • розробка базових нормативних документів і концепцій розвитку вітчизняних систем радіозв'язку;
 • сумісні консультації з технічних питань і допомога в розробленні технічної документації для ВАТ «Укртелеком», Концерну РРТ , операторів зв'язку та інших організацій;
 • методична та інформаційна підтримка виставок, конференцій, семінарів, круглих столів за напрямками роботи відділу;
 • розроблення учбових курсів по теорії і технологіям систем радіозв'язку, написання монографій, навчальних методичних посібників, довідників, англо-українсько-російських збірників термінів та визначень  для систем радіозв'язку.

Фахівцями ДП "УНДІРТ" розроблені навчальні посібники з передових напрямів:

 • Системи та мережі рухомого зв'язку 3-го покоління, Науково-популярне видання. – 562 с.
 • Цифрові системи радіозв'язку , навчальний посібник, - 73 с.
 • Загальні технічні вимоги на радіорелейні системи передачі України - 87 с.

З питань консультаційної діяльності і видання книг довідки по e-mail: infoall@uniirt.com.ua