Антикорупційна діяльність ДП "УНДІРТ"

Одним із важливих аспектів сучасної державної правової політики в Україні є реформування системи запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьому процесі є передумовою для формування у суспільстві довіри до влади, зростання економічного потенціалу держави, покращення добробуту громадян України.
24 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання корупції». Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Перелік основних нормативно-правових актів антикорупційного законодавства:

 • Конституція України;
 • Указ Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011 - 2015 роки»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 • Кримінальний кодекс України, Розділ XVII, «ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ»;
 • Кримінальний процесуальний кодекс України;
 • Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року №3341-XII;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 року №221-VII (зміни до ст.ст. 354, 368, 369, 370 КК України);
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 року №224-VII;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» 7 квітня 2011 року № 3207-VI;
 • наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року №1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів»;
 • Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР;
 • Інструкція про порядок обліку кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень, затверджена спільним наказом Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства доходів і зборів, Міністерства оборони і Державної судової адміністрації від 22 квітня 2013 року №52/394/172/71/268/60;
 • Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року №3723-XII;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI;
 • Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 року №1699-VII;
 • Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII;
 • Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року №3206-VI (втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування);
 • Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII.
 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN023644.html
 • Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від  10 червня 2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 960/29090
 • Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 10 червня  2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091
 • Роз’яснення  Національного агентства з питань запобігання корупції  для суб’єктів декларування  - https://nazk.gov.ua/rozyasnennya-dlya-subyektiv-deklaruvannya

Наказ ДП "УНДІРТ" №11 від 25.06.2018 про виконання вимог антикорупційного законодавства