Антикоррупционная деятельность ГП «УНИИРТ»

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГП «УНИИРТ»

Одним из важнейших аспектов современной государственной правовой политики в Украине является реформирование системы предотвращения и противодействия коррупции. Достижение успеха в этом процессе является предпосылкой для формирования в обществе доверия к власти, рост экономического потенциала государства, улучшение благосостояния граждан Украины.
24 апреля 2015 года вступил в силу Закон Украины «Про запобігання корупції». Этот Закон определяет правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и порядок применения превентивных антикоррупционных механизмов, правила по устранению последствий коррупционных правонарушений.

 

АКТЫ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Международно-правовые акты:

 • Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
 • Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)
 • Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодексы Украины:

 • Кримінальний Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • Кодекс законів про працю України

3. Законы Украины:

4. Указы Президента Украины

5. Постановления Кабинета Министров Украины

6. Нормативно-правовые акты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

 • Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20
 • Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 • Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»
 • Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672
 • Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194
 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN023644.html
 • Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від  10 червня 2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 960/29090
 • Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 10 червня  2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091
 • Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 за № 370/34653.
 • Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 березня 2020 року № 112/20
 • Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 квітня 2020 року № 127/20
 • Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 100/20
 • Порядок внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04 травня 2020 року № 167/20

7. Локальные акты ГП «УНИИРТ»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЗК ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ДЕКЛАРАНТАМ (СЕРВИСЫ ДЛЯ РАБОТЫ С РЕЕСТРОМ ДЕКЛАРАЦИЙ)

Сервисы для декларантов – https://nazk.gov.ua/uk/deklaruvannya/
Рекомендации для работы с ЄДРД - https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/rekomendatsiyi-pry-roboti-z-yedrd/
Часто задаваемые вопросы - https://deklaruy.org.ua/
Разъяснения по заполнению деклараций - https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/
Техническая помощь - https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/tehnichna-dopomoga/
Нормативно-правовая база - https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya__trashed/normatyvno-pravova-baza/

ОБЛИЧИТЕЛЯМ КОРРУПЦИИ

1 января 2020 года вступил в силу Закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».

1. Правовой статус обличителей коррупции

2. Сообщить о коррупции

Информация в сообщении должна содержать одну или несколько из следующих признаков:
для сообщений о коррупции - факты о нарушении требований Закона лицами, определенными в статье 3 Закона, в частности:

 • нарушение ограничений относительно получения подарка, предусмотренные статьей 23 Закона;
 • предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
 • нарушение установленных Законом ограничений по получению льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления;
 • нарушение требований по ограничению совместной работы близких лиц, предусмотренные статьей 27 Закона;
 • нарушение требований по ограничению относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренные статьей 25 Закона;
 • несоблюдение актов законодательства по вопросам этического поведения;
 • нарушение требований финансового контроля, предусмотренного статьями 45-46, 48-52 Закона;
 • нарушения, связанные с организацией работы по предупреждению и выявлению коррупции;
 • нарушение требований проведения специальной проверки, предусмотренной статьей 56 Закона;

ВНИМАНИЕ! Сообщение подлежат рассмотрению при наличии следующих реквизитов:

 • фамилии, имени, отчества лица, вероятно совершившего правонарушение, его должность и место работы;
 • текста сообщения, содержащего информацию о фактах совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, иного нарушения Закона, нарушение требований Закона Украины "Про політичні партії в Україні", которые можно будет проверить;
 • фамилии, имени, отчества, адреса и подписи лица, прислала сообщение (автор сообщения).

Обращаем внимание, что сообщения, поступающие через официальный веб-сайт, общую и защищенную электронную почту ГП «УНИИРТ», направляются с подписью в сканированном виде.

Сообщение может быть осуществлено обличителем без указания авторства (анонимно).
Сообщение можно подать через защищенную электронную почту - vykryvach@uniirt.com.ua.

Требования к анонимным сообщениям о коррупции и порядок их рассмотрения определяются частью пятой статьи 53 Украины «Про запобігання корупції».
Сообщите нам на электронную почту  vykryvach@uniirt.com.ua  о коррупционном или связаным с коррупцией правонарушении, ином нарушении Закона Украины «Про запобігання корупції» путем заполнения формы электронного обращения.

Права и гарантии обличителя определяются не только Законом Украины “Про запобігання корупції”, а и другими нормативно-правовыми актами.
Права и гарантии защиты обличителя (статья 53-3 Закона Украины «Про запобігання корупції»)
Права обличителя возникают с момента сообщения информации о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції».
Обличитель имеет право:

 • быть проинформированым о своих правах и обязанностях, предусмотренных Законом Украины «Про запобігання корупції»;
 • подавать доказательства на подтверждение своего заявления;
 • получать от уполномоченного органа, к которому он подал сообщение, подтверждение его принятия и регистрации;
 • давать пояснения, сведения или отказываться их давать;
 • на бесплатную правовую помощь в связи с защитой прав обличителя;
 • на конфиденциальность;
 • сообщать о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції» без указания сведений о себе (анонимно);
 • в случае угрозы жизни и здоровью, обеспечения безопасности себе и близким лицам, имуществу и жилью или на отказ от таких мер;
 • на возмещения затрат в связи с защитой прав обличителей, затрат на адвоката в связи с защитой прав лица как обличителя, затрат на судовый сбор;
 • на вознаграждение в определенных законом случаях;
 • на получение психологической помощи;
 • на освобождение от юридической ответственности в определенных законом случаях;
 • получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения, проверки и/или расследывания по факту сообщения им информации.

Важно знать, что права и гарантии защиты обличителей распространяются на близких лиц обличителя.

Защита трудовых прав обличителя (статья 53-4 Закона Украины «Про запобігання корупції»)
Обличителю, его близким лицам не может быть отказано в принятии на работу, их нельзя уволить или заставить уволиться, нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности или подвергнуть со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия (перевод, аттестация, смена условий труда, отказ в назначении на высшую должность, уменьшения заработной платы и т. д.) или угрозы таких мер влияния  в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції».
В случае отстранения работника, который является обличителем, от выполнения трудовых обязанностей не по его вине оплата труда на период отстранения осуществляется в размере средней заработной платы работника за последний год.
Обличителю, его близким лицам не может быть отказано в заключении или продолжении договора, трудового договора (контракта), предоставлении административных и других услуг  в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції». Запрещается создавать препятствия обличителю, его близким лицам в дальнейшем осуществлении ими их трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной или другой деятельности, прохождения ими службы или обучения, а также принимать любые дискриминационные меры в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції».
Обличителю, его близким лицам, права которых нарушены вопреки положениям частей первой – третьей статьи 53-4 Закона Украины «Про запобігання корупції», гарантируется восстановление их нарушенных прав.
Обличитель, его близкие лица, уволенные с работы в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції», подлежат немедленному восстановлению на предыдущей работе (должности), а также им выплачивается средний зароботок за время вынужденного прогула, но не более чем за один год. Если заявление о восстановлении обличителя, его близкоого лица на работе (должности) рассматривается более одного года не по их вине, им выплачуется средний заработок за все время вынужденного прогула.
Обличитель, его близкие лица, переведенные на другую постоянную нижеоплачиваемую работу (должность) в связи с сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції», подлежат немедленному восстановлению на предыдущей работе (должности), а также им выплачивается разница в зарплате на время вывоплнения нижеоплачиваемой работы, но не более чем за один год. Если заявление о восстановлении обличителя, его близкого лица на работе рассматривается  более одного года не по их вине, им выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.
При наличии оснований для восстановления на работе работника, уволенного в связи с совершенным им, его близким лицом сообщению о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції», и за его отказа от такого восстановления ему выплачивается денежная компенсация в размере шестимесячного среднего заработка, а в случае невозможности восстановления - в размере двухлетнего среднего заработка.

Право обличителя на конфиденциальность и анонимность (статья 53-5 Закона Украины «Про запобігання корупції»)
Запрещено раскрывать информацию о личности обличителя, его близких лиц или другие данные, которые могут идентифицировать лицо обличителя, его близких лиц, третьим лицам, не привлекаются к рассмотрению, проверке и/или расследованию сообщенных им фактов, а также лицам, действия или бездействия которых касаются сообщенные им факты, кроме случаев, установленных законом.
В случае если законом разрешается без согласия обличителя принятия обоснованного решения о разглашении информации об обличителе или информации, которая может идентифицировать лицо обличителя, обличитель должен быть уведомлен об этом не позднее чем за 18 рабочих дней до дня раскрытия соответствующей информации путем вручения ему сообщения о принятии соответствующего решение под расписку. В сообщении о раскрытии информации о лице обличителя должно быть указано круг лиц, которым будет разглашена информация, а также основания такого разглашения.
За незаконное раскрытие сведений об обличителе наступает ответственность, предусмотренная законом.

Право обличителя на получение информации (статья 53-6 Закона Украины «Про запобігання корупції»)
Обличитель имеет право получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения, проверки и/или расследования в связи с совершенным им сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції».
Важно знать, что вышеуказанная информация предоставляется обличителю по его заявлению органом, юридическим лицом, должностным или служебным лицом, ответственным за рассмотрение, проведение проверки и/или расследования в связи с совершенным обличителем сообщением о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції», не позднее пяти дней после получения заявления, а также по конечным результатам рассмотрения, проверки и/или расследования.

Вознаграждение обличителю (статья 53-7 Закона Украины «Про запобігання корупції»)
Право на вознаграждение имеет обличитель, который сообщил о коррупционном преступлении, денежный размер предмета какого-либо нанесенного государству ущерба в пять тысяч и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления.
Размер вознаграждения составляет 10 процентов от денежного размера предмета коррупционного преступления или размера причиненного государству ущерба от преступления после вынесения обвинительного приговора суда. Размер вознаграждения не может превышать трех тысяч минимальных заработных плат, установленных в момент совершения преступления.
Важно знать, что в случаях сообщения несколькими обличителями различной информации об одном и том же коррупционном преступлении, в том числе информации, которая дополняет соответствующие факты, размер вознаграждения распределяется в равных частях между такими обличителями.

Юридическая ответственность обличителя (статья 53-8 Закона Украины «Про запобігання корупції»)
Обличитель не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції», распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанности или обязательств.
Сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції» не может рассматриваться как нарушение условий конфиденциальности, предусмотренных гражданским, трудовым или иным договором (контрактом). Обличитель освобождается от гражданско-правовой ответственности за имущественный и/или моральный ущерб, причиненный в результате осуществления сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «Про запобігання корупції», кроме случая осуществления заведомо ложного сообщения. В случае непреднамеренного сообщение обличителем недостоверной информации она подлежит опровержению в порядке, определенном Гражданским кодексом Украины.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ГП «УНИИРТ»

Юрисконсульт 1 категории – Пашковский Николай Иванович
Официальный электронный адрес – anticor@uniirt.com.ua

Основными задачами уполномоченного лица являются:
1) разработка, организация и контроль за проведением мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений и правонарушений, связанных с коррупцией;
2) организация работы по оценке коррупционных рисков в деятельности ГП «УНИИРТ», подготовки мероприятий по их устранению, внесение директору ГП «УНИИРТ» соответствующих предложений;
3) оказание методической и консультационной помощи по вопросам соблюдения законодательства по предотвращению коррупции;
4) осуществление мероприятий по выявлению конфликта интересов, содействие его урегулированию, информирование директора ГП «УНИИРТ» и Национального агентства об обнаружении конфликта интересов и мерах, принятых для его урегулирования;
5) проверка факта представления субъектами декларирования деклараций и сообщения Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций в определенном в соответствии с Законом Украины «Про запобігання корупції» порядке;
6) осуществление контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, в том числе рассмотрение сообщений о нарушениях требований Закона Украины «Про запобігання корупції» на ГП «УНИИРТ»;
7) обеспечение защиты работников, которые сообщили о нарушении требований Закона Украины «Про запобігання корупції», от применения негативных мер воздействия администрации ГП «УНИИРТ» в соответствии с законодательством по защите обличителей;
8) информирование директора ГП «УНИИРТ», Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или других специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции о фактах нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Уполномоченное лицо имеет право:
1) получать от других структурных подразделений ГП «УНИИРТ»информацию и материалы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, а также в установленном законом порядке информацию с ограниченным доступом или содержащую государственную тайну;
2) получать от работников ГП «УНИИРТ» устные и письменные объяснения по вопросам, возникающим при проведении служебных расследований (проверок);
3) инициировать перед директором ГП «УНИИРТ» вопросы по отправке запросов в государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности с целью получения от них соответствующей информации и материалов, необходимых для выполнения возложенных на уполномоченное лицо задач. 

Уполномоченное лицо проводит или участвует в проведении в установленном порядке служебного расследования (проверки)  ГП «УНИИРТ» с целью выявления причин и условий, приведших к совершению коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения или невыполнения требований антикоррупционного законодательства.

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бесплатный обучающий онлайн-курс «Як подати е-декларацію» на платформе общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus» о том, как правильно заполнить электронную декларацию. Цель этого курса - оказать практическую помощь по заполнению декларации государственным служащим, должностным лицам, депутатам местного самоуправления и всем, на кого распространяется действие Закона Украины «Про запобігання корупції».
Бесплатный обучающий онлайн-курс «ДекларуйДоброЧесно у 2020 році» – это курс на платформе общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus», основанной на последних изменениях в Закон Украины «Про запобігання корупції» и разъяснениях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Бесплатный обучающий онлайн-курс «Антикорупційні програми органів влади» на платформе общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus», создан с целью развития и совершенствования одного из превентивных антикоррупционных механизмов в деятельности органов власти.