Антикоррупционная деятельность ГП "УНИИРТ"

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГП «УНИИРТ»

Одним из важнейших аспектов современной государственной правовой политики в Украине является реформирование системы предотвращения и противодействия коррупции. Достижение успеха в этом процессе является предпосылкой для формирования в обществе доверия к власти, рост экономического потенциала государства, улучшение благосостояния граждан Украины.
24 апреля 2015 года вступил в силу Закон Украины «Про запобігання корупції». Этот Закон определяет правовые и организационные основы функционирования системы предотвращения коррупции в Украине, содержание и порядок применения превентивных антикоррупционных механизмов, правила по устранению последствий коррупционных правонарушений.
 

АКТЫ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТ АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Международно-правовые акты:

 • Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
 • Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)
 • Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодексы Украины:

 • Кримінальний Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • Кодекс законів про працю України

3. Законы Украины:

4. Указы Президента Украины

5. Постановления Кабинета Министров Украины

6. Нормативно-правовые акты Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

 • Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20
 • Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 • Спільний наказ Державної судової адміністрації України та Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 квітня 2018 року № 167/54/18 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та щодо юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення»
 • Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 07 жовтня 2016 року № 74, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1542/29672
 • Типова антикорупційна програма юридичної особи, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року за № 326/30194
 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3 - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN023644.html
 • Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від  10 червня 2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 960/29090
 • Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджена рішенням Національного агентства із запобігання корупції від 10 червня  2016 року № 3, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 961/29091
 • Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 за № 370/34653.
 • Обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 березня 2020 року № 112/20
 • Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 квітня 2020 року № 127/20
 • Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 100/20
 • Порядок внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04 травня 2020 року № 167/20

7. Локальные акты ГП «УНИИРТ»

НОРМАТИВНАЯ БАЗА И РАЗЪЯСНЕНИЯ НАЗК ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ОБЛИЧИТЕЛЯМ КОРРУПЦИИ

1 января 2020 года вступил в силу Закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції».
 

1. Правовой статус обличителей коррупции

2. Сообщить о коррупции

Информация в сообщении должна содержать одну или несколько из следующих признаков:
для сообщений о коррупции - факты о нарушении требований Закона лицами, определенными в статье 3 Закона, в частности:

 • нарушение ограничений относительно получения подарка, предусмотренные статьей 23 Закона;
 • предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
 • нарушение установленных Законом ограничений по получению льгот, услуг и имущества органами государственной власти и органами местного самоуправления;
 • нарушение требований по ограничению совместной работы близких лиц, предусмотренные статьей 27 Закона;
 • нарушение требований по ограничению относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, предусмотренные статьей 25 Закона;
 • несоблюдение актов законодательства по вопросам этического поведения;
 • нарушение требований финансового контроля, предусмотренного статьями 45-46, 48-52 Закона;
 • нарушения, связанные с организацией работы по предупреждению и выявлению коррупции;
 • нарушение требований проведения специальной проверки, предусмотренной статьей 56 Закона;

ВНИМАНИЕ! Сообщение подлежат рассмотрению при наличии следующих реквизитов:

 • фамилии, имени, отчества лица, вероятно совершившего правонарушение, его должность и место работы;
 • текста сообщения, содержащего информацию о фактах совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, иного нарушения Закона, нарушение требований Закона Украины "Про політичні партії в Україні", которые можно будет проверить;
 • фамилии, имени, отчества, адреса и подписи лица, прислала сообщение (автор сообщения).

Обращаем внимание, что сообщения, поступающие через официальный веб-сайт, общую и защищенную электронную почту ГП «УНИИРТ», направляются с подписью в сканированном виде.

Сообщение может быть осуществлено обличителем без указания авторства (анонимно).
Сообщение можно подать через защищенную электронную почту - vykryvach@uniirt.com.ua.

Требования к анонимным сообщениям о коррупции и порядок их рассмотрения определяются частью пятой статьи 53 Украины «Про запобігання корупції».
Сообщите нам на электронную почту  vykryvach@uniirt.com.ua  о коррупционном или связаным с коррупцией правонарушении, ином нарушении Закона Украины «Про запобігання корупції» путем заполнения формы электронного обращения.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ГП «УНИИРТ»

Юрисконсульт 1 категории – Пашковский Николай Иванович
Официальный электронный адрес – anticor@uniirt.com.ua

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бесплатный обучающий онлайн-курс «Як подати е-декларацію» на платформе общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus» о том, как правильно заполнить электронную декларацию. Цель этого курса - оказать практическую помощь по заполнению декларации государственным служащим, должностным лицам, депутатам местного самоуправления и всем, на кого распространяется действие Закона Украины «Про запобігання корупції».
Бесплатный обучающий онлайн-курс «ДекларуйДоброЧесно у 2020 році» – это курс на платформе общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus», основанной на последних изменениях в Закон Украины «Про запобігання корупції» и разъяснениях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Бесплатный обучающий онлайн-курс «Антикорупційні програми органів влади» на платформе общественного проекта массовых открытых онлайн-курсов «Prometheus», создан с целью развития и совершенствования одного из превентивных антикоррупционных механизмов в деятельности органов власти.