У 2015 році Міжнародний союз електрозв'язку відзначає 150-річчя з дня свого заснування

У 2015 році Міжнародний союз електрозв'язку відзначає
150-річчя з дня свого заснування
 

17 травня 1865 року в м. Парижі 20 країн підписали першу Міжнародну конвенцію з телеграфії та заснували Міжнародний телеграфний союз, а з 1934 року після підписання Міжнародної конвенції електрозв'язку ця організація стала називатися Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ).

На сьогодні МСЕ – це спеціалізована установа системи Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка є провідною міжнародною організацією у галузі електрозв’язку. Штаб-квартира МСЕ розташована у м. Женева, Швейцарія, відносини між ООН і МСЕ визначені в угоді, укладеній між цими двома організаціями.

МСЕ є унікальним форумом співробітництва урядів і приватного сектору з метою координації функціонування телекомунікаційних мереж та розвитку передових технологій зв’язку. МСЕ відповідає за регламентацію, стандартизацію, координацію і розвиток міжнародного електрозв'язку, а також за узгодження національної політики країн у цій сфері.

МСЕ здійснює законодавчі, управлінські та виконавчі функції, виконує роль консультанта, посередника та з’єднувальної ланки між країнами-членами, надає технічну підтримку, розробляє правила й стандарти у сфері електрозв’язку та формулює рекомендації, спрямовані на активізацію розвитку телекомунікацій і підвищення якості послуг.

На сьогодні до складу Союзу входить 193 держави-члена МСЕ, більше ніж 700 організацій приватного сектору та академічних установ. Членами секторів Союзу є компанії-виробники телекомунікаційного устаткування, розробники технічних засобів і програмного забезпечення, мережеві оператори, а також регіональні телекомунікаційні організації.

Україна є членом МСЕ з 7 травня 1947 року. Нові Статут і Конвенція МСЕ, прийняті у 1992 році, ратифіковані Законом України від 15.07.1994 № 116/94-ВР.

З часу набуття незалежності Україна двічі обиралася членом вищого керівного органу – Ради МСЕ у 1994 та 2006 роках.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 „Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” Адміністрація Держспецзв’язку спільно з МЗС та НКРЗІ відповідає за виконання зобов’язань України у МСЕ.

Згідно з дорученням Адміністрації зв’язку та радіочастот (АЗ) України ДП “УНДІРТ, з дня свого заснування, тобто з 1993 року, представляє Україну в Міжнародному союзі електрозв’язку (МСЕ) та проводить роботи з міжнародного співробітництва за напрямками діяльності інституту.

На цей час ДП “УНДІРТ” співпрацює з ДК 3 “Розповсюдження радіохвиль”, ДК 6 “Мовні служби”, РГ 5D “Системи IMT” та ОЦГ 4-5-6-7 “Пункти 1.1, 1.2 порядку денного ВКР-15”.

Співробітництво АЗ України з Дослідними комісіями (ДК) Сектору радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ-Р) здійснюється за наукової підтримки, яка реалізується силами ДП “УНДІРТ” у вигляді:

 • узагальнення та аналізу документів МСЕ;
 • підготовки вкладів України в ДК та в її Робочих груп;
 • безпосередньої участі у засіданнях ДК та її РГ;
 • активної участі в обговоренні, підготовці та прийнятті Рекомендацій, Звітів, Питань та інших міжнародних документів;
 • підготовці проектів позицій України до ВКР, що є безперечно одним з найважливіших завдань галузі зв’язку;
 • використанні інформації щодо світових досягнень та напрямків розвитку систем мобільного зв’язку, широкосмугового радіодоступу та технологій телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення, підготовки національної нормативної бази, виконання НДР.

У результаті реалізації завдань Адміністрації зв’язку та радіочастот (АЗ) України щодо співпраці ДП “УНДІРТ” з МСЕ-Р на цей час:

 • АЗ України представлено більше 250 вкладів, підготовлених фахівцями ДП “УНДІРТ”, в МСЕ та інші міжнародні організації, за якими видано відповідні міжнародні документи та які використано під час планування подальшої роботи;
 • АЗ України брала участь на Всесвітніх конференціях радіозв’язку (1995, 1997, 2000, 2003, 2007, 2012 рр.) маючи науково-обгрунтовану позицію з усіх пунктів порядку денного, що забезпечили захист інтересів України у використанні радіочастотного ресурсу. На всіх ВКР серед представників від України, які розробляли позицію по пунктам порядку денного ВКР, були фахівці ДП “УНДІРТ”.

Загальний ефект від міжнародної діяльності АЗ України в напрямку використання радіочастотного ресурсу, аудіовізуальних систем і служб в рамках співробітництва з МСЕ-Р завдяки наукової підтримки з боку ДП “УНДІРТ” полягає у такому:

 1. Україна стала співавтором Рекомендацій, Звітів, Дослідних питань та інших міжнародних документів щодо світової стандартизації, серед яких цілий ряд документів приймаються за ініціативою АЗ України та на основі досліджень, що проводяться в Україні.
 2. Досвід, що отримано спеціалістами АЗ України при участі в ДК МСЕ-Р та безпосередньо на ВКР дає можливість у найкоротші терміни вносити зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України, з урахуванням сучасного стану розвитку систем рухомого зв'язку, телевізійного, звукового, мультимедійного мовлення та супутникового зв'язку.
 3. За ініціативою України розроблено й розроблюються міжнародні нормативні документи, що специфікують технічні рішення в напрямку аудіовізуальних систем і служб з максимальним урахуванням інтересів України.
 4. Завдяки спеціалістам ДП “УНДІРТ” Україна у теперішній час займає провідну позицію по ряду напрямків світового прогресу мовленнєвих та інших аудіовізуальних систем і служб. Ця діяльність визнана світовою спільнотою. З урахуванням цього на провідну посаду в МСЕ-Р на два дослідних періоди (2007–2012 рр. та 2012–2015 рр.) обраний спеціаліст України – віце-голова Дослідної Комісії 6 МСЕ-Р проф. Гофайзен О. В., головний науковий співробітник ДП “УНДІРТ”.
 5. Завдяки участі у міжнародній діяльності стала можливою ефективна робота створеного Адміністрацією зв’язку та Держстандартом України на базі ДП “УНДІРТ” Технічного комітету стандартизації України ТК 123 “Аудіовізуальні системи і служби”, який є провідним національним органом з державної стандартизації в напрямку аудіовізуальних систем і служб. На цей час в рамках ТК 123 розроблено понад 70 національних стандартів України гармонізованих з рекомендаціями МСЕ.
 6. Спеціалістам України стали доступними міжнародні документи, що складають основу наукової підтримки науково-технічної політики АЗ України, національної стандартизації, практичної допомоги для освітян на основі останніх досягнень світового прогресу мовленнєвих та інших аудіовізуальних систем і служб.
 7. АЗ України довірено координацію розроблення міжнародних довідників МСЕ з телевізійної корекції для використання при впровадженні цифрового наземного телевізійного мовлення в світі. Роботи з цього напрямку виконують спеціалісти відділу телевізійного мовлення ДП “УНДІРТ”.

Результатом цієї діяльності стало можливість сприяти прийняттю рішень, спрямованих на ефективне використання національного радіочастотного ресурсу.

В Україні результати співробітництва з МСЕ сприятимуть подальшому розгортанню систем та мереж радіозв’язку, супутникового зв’язку, звукового та мультимедійного мовлення під час впровадження нових технологій, слугуватимуть для підготовки та перепідготовки фахівців, а також будуть використовуватися фахівцями, що займаються розробкою, вдосконаленням та технічною експлуатацією відповідного обладнання.

Позитивний досвід, отриманий в результаті активної роботи у робочих органах МСЕ, співробітництва з експертами МСЕ, адміністраціями зв’язку різних країн та регіональними телекомунікаційними організаціями дає можливість Україні забезпечити більш ефективний внесок в МСЕ та використати потенціал цієї організації для розвитку національних інформаційно-комунікаційних технологій.