Міжнародна діяльність

Відповідно до повноважень, визначених Адміністрацією зв'язку і радіочастот України, ДП "УНДІРТ" приймає участь у міжнародній діяльності за напрямками радіозв'язок, радіомовлення і телебачення.

ДП "УНДІРТ" приймає активну участь у роботі провідних міжнародних і європейських організацій:

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization
(Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці)
ERO – European Radiocommunications Office
(Європейське бюро радіозв'язку)
ISO – International Organization for Standardization (Міжнародна організація зі стандартизації)
ETSI – European Telecommunications Standards Institute
(Європейський інститут стандартів електрозв'язку)
CEPT - European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
(Європейська конференція поштових і телекомунікаційних адміністрацій)

ITU – International Telecommunications Union
(Міжнародний союз телекомунікацій)

 

CIE – International Commission on Illumination
(Міжнародна комісія з освітлення)
INTELSAT – International Telecommunication Satellite
(Міжнародна організація супутникових телекомунікацій)
IEC - International Electrotechnical Commission
(Міжнародна електротехнічна комісія)

SES Societe Europeenne des Satellites
(Європейське супутникове суспільство)

EUTELSAT – European Telecommunication Satellite
(Європейські телекомунікаційні супутники)
CEN - European Committee for Standardization (Європейський комітет зі стандартизації)

Представляючи Адміністрацію зв'язку і радіочастот України по науковим напрямкам інституту, фахівці ДП "УНДІРТ" беруть участь в роботі  всіх Дослідних комісій ITU-R, а також 9-ої і 16-ої Дослідних комісій ITU-T та їх рабочих і цільових груп. Готують проекти: пропозицій для Адміністрації зв'язку і радіочастот України щодо питань міжнародної співпраці, позиції України на всесвітніх і регіональних радіо конференціях та Міжнародних асамблеях, удосконалення міжнародної нормативної бази ISO/IEC.

За результатами участі в міжнародних конференціях делегації України протягом багатьох років захищають національні інтереси України в напрямку створення нової радіослужби цифрового наземного ефірного та супутникового мовлення і інтереси інших діючих радіослужб, що мають стратегічне значення для держави.

Делегація України на Регіональній конференції радіозв'язку 2004-2006 рр. (РКР-06) і на Всесвітній конференції радіозв'яку 2007 г . (ВКР-07) змогла відстояти позиції України відносно захисту національного радіочастотного ресурсу в найбільш важливих ІІІ, IV і V мовних діапазонах.

Створені основи своєчасного і ефективного впровадження служби цифрового телевізійного мовлення, а також технологій міжнародного рухомого зв'язку (IMT). Це важлива частина створення служби цифрового мовлення. Адміністрацією зв'язку і радіочастот України в сфері частот вже створена основоположна частина національної нормативної бази цифрового мовлення, гармонізованої з європейською та світовою, зокрема, наземного мовлення, про яке йшла мова на Регіональній конференції (РКР-06)

За ініціативою України розроблені і розробляються міжнародні нормативні документи, які специфікують технічні рішення з напрямку цифрового телебачення і інших аудіовізуальних систем та служб з максимальним урахуванням інтересів України.

За результатами цієї діяльності Україна є співавтором сотень Рекомендацій, Звітів, Питань ITU-R і інших міжнародних документів, що стосуються оброблення, передавання та відтворення аудіовізуальної інформації. Україна подала до міжнародних організацій більш як 170 вкладів, які визнані світовим співтовариством і покладені в основу багатьох міжнародних документів.

На цей час Україна займає провідне місце з ряду напрямків мовленнєвих і інших аудіовізуальних систем і служб. Вона визнана провідною державою в частині фундаментальних досліджень колориметрії адаптивних систем цифрового телебачення майбутнього, і як знак визнання цього, Україні довірено координувати підготовку посібника ITU «Колориметрія телебачення» для видання від імені ITU-R. Координатором видання призначений Гофайзен О. В. головний науковий співробітник  відділу телевізійного мовлення ДП "УНДІРТ". Посібник призначений не тільки для представлення позицій фундаментальних принципів побудови телевізійних, мультимедійних і інших систем, а також для формулювання принципів наступного прогресу цих систем на базі нових знань про властивості зорового сприйняття телевізійних зображень. Ця діяльність визнана світовим співтовариством.

Враховуючи активну міжнародну діяльність служб телевізійного та мультимедійного мовлення, яку проводить Адміністрація зв'язку і радіочастот України силами ДП "УНДІРТ" головний науковий співробітник відділу телевізійного мовлення ДП "УНДІРТ", д.т.н.. професор Гофайзен О. В. протягом багатьох років займав керівні пости – віце-голови Робочих груп МСЕ-Р 11А, 6Е, 6Р, а на ВКР-07 обраний віце-головою Дослідної комісії 6 «Служби мовлення» МСЕ-Р.

За видатний вклад в теорію і практику досліджень в сфері телебачення головний науковий співробітник відділу телевізійного мовлення ДП "УНДІРТ" Гофайзен О. В. представлений я к ЛЮДИНА ПРОГРЕСУ в третьому виданні " Провідні інтелектуали світу”, 2005 р., періодичного видання Американського Біографічного Інституту
Міжнародний Союз Електрозв’язку визнає заслуги і виражає вдячність професору Гофайзену О. В. за його постійні значні вклади на підтримку діяльності сектора радіозв’язку ITU
Женева, 30 жовтня 2015 (1865 — 2015. ITU 150 років)

 

 

Завдяки міжнародній діяльності підприєства, забезпечена ефективна діяльність створених при ДП "УНДІРТ" технічних комітетів стандартизації ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби» і ТК 155 «Радіотехнології»

ТК 123 є провідним органом національної стандартизації в напрямку аудіовізуальних систем і служб, Р-членом Об'єднаного Технічного комітету JTC1 ISO/IEC і Технічного комітету 100 IEC. Національна стандартизація в цьому напрямку здійснюється на основі всієї світової та європейської нормативної бази. ТК 123 вже створив першу низку національної нормативної бази з напрямку аналогового і цифрового телебачення та інших аудіовізуальних служб.

УНДІРТ є членом Європейського інституту стандартів телекомунікацій (European Telecommunications Standards Institute (ETSI)). УНДІРТ видано СЕРТИФІКАТ ETSI від 17 квітня 1996 р.

Визначені Адміністрацією зв'язку і радіочастот України повноваження і членство ДП УНДІРТ в ETSI дозволяють організаціям і підприємствам України отримувати за допомогою ДП "УНДІРТ" інформацію стосовно європейських стандартів та міжнародних Рекомендацій, а також інших документів і їх проектів.

ETSI надало УНДІРТ права на розповсюдження європейських стандартів в межах України. На підставі нормативних документів ETSI фахівці ДП "УНДІРТ" розробляють, адаптують і узгоджують національні та галузеві стандарти.

Перелік вкладів Адміністрації зв'язку і радіочастот України до міжнародних організацій за участю ДП "УНДІРТ" (Період 1995 – 2020 рр.) >>>

Участь ДП "УНДІРТ" в міжнародних конференціях, виставках і семінарах >>>