Радіочастотний спектр і електромагнітна сумісність

Адміністрація зв'язку та радіочастот України постійно залучає до міжнародної діяльності фахівців ДП "УНДІРТ" для виконання таких робіт:

 • проведення наукових досліджень та розробка проектів позицій Адміністрації зв’язку та радіочастот України на Всесвітніх конференціях (1995, 1997, 2000, 2003, 2007, 2012, 2015 рр.) з метою захисту інтересів України у використанні радіочастотного ресурсу України;
 • проведення наукових досліджень та розробка проектів позицій Адміністрації зв’язку України та цифрового плану радіомовленнєвої служби України на Регіональних конференціях з питань радіозв’язку (2004, 2006 рр.);
 • участь в роботі Дослідних комісій, Робочих та Проектних груп СЕРТ, РСЗ з метою відстоювання державних інтересів та сприяння входженню України в європейський та світовий інформаційний простір.

Основні напрямки

Науково-дослідна діяльність:

 • розробка пропозицій стосовно проведення конверсії радіочастотного ресурсу України з метою впровадження в країні новітніх технологій і підвищення ефективності використання радіочастотного спектру;
 • розробка принципів впровадження в Україні цифрового телебачення і радіомовлення в умовах переходу від аналогового до цифрового формату мовлення;
 • розробка норм і рекомендацій щодо частотно-територіального планування систем широкосмугового доступу 3 та 4 поколінь.

Науково-прикладна діяльність:

 • розробка методик частотно-територіального планування та розрахунки параметрів електромагнітної сумісності радіомовленнєвої, фіксованої та рухомої служб України;
 • розробка програмного забезпечення частотного планування для радіомовленнєвої, фіксованої та рухомої служб України.

      Усі перелічені види діяльності здійснюються фахівцями  відділу радіочастот  із залученням фахівців інших відділів інституту.
       Партнерами у визначених видах діяльності для нашого інституту виступають НКРЗ, УДЦР, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Концерн РРТ громадські організації та оператори зв’язку, «Незалежна організація мовників України», «Телерадіомовленнєна асоціація України», «Квант-ефір», «Інтел», «Київстар»  тощо.

Досягнення інституту в цьому напрямку

За результатами виконаних науково-дослідних робіт (НДР) розроблено:

 • методика і алгоритм розрахунку параметрів ЕМС та частотно-територіального планування РЕЗ, а також алгоритм проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам фіксованої служби, працюючих у сумісних смугах;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів ЕМС та частотно-територіального планування РЕЗ, а також алгоритм проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам космічного зв'язку, працюючих у сумісних смугах;
 • методика аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування РЕЗ рухомої служби в частотному діапазоні від 29,7 МГц до 3 ГГц;
 • методика аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування;
 • позиція України з питань порядку денного Всесвітніх (ВКР-95, ВКР-97, ВКР-2000 і ВКР-2003) і Регіональних (РКР-04) радіоконференцій МСЕ;
 • організаційні та правові основи проведення конкурсів і аукціонів на отримання прав на використання радіочастотного ресурсу в Україні;
 • методика розрахунку щомісячних платежів за користування радіочастотним ресурсом України.

Крім цього:

 • розрахунок і аналіз виконання умов ЕМС супутникової мережі UKRSAT-2;
 • науково-технічне і економічне обґрунтування доцільності і можливості упровадження в Україні програми «Телевізійне селище»;
 • забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу України при впровадженні рішень ВКР-03 відносно розподілу смуги 5150-5850 МГц системам передавання даних стандарту ІЕЕЕ 802.11 (ІЕЕЕ 802.16).

Розроблено стандарти України:

 • ДСТУ 3801-98 Антени. Терміни та визначення;
 • ГСТУ 45.003-97 Антени. Методика виконання вимірювання радіотехнічних і електродинамічних параметрів;
 • ДСТУ ETSI EN 301 526:2015
   Електромагнітна сумісність і радіочастотний спектр. Абонентське обладнання з розширенням спектра CDMA у діапазоні частот 450 МГц систем стільникового радіозв’язку та діапазонах частот 410 МГц, 450 МГц і 870 МГц PAMR. Технічні вимоги та методи випробування
  (ETSI EN 301 526:2006, IDT);
 • ДСТУ ETSI EN 301 908-13:2015
   Обладнання систем стільникового зв`язку ІМТ. Частина 13. Обладнання абонентське радіотехнології E-UTRA. Технічні вимоги та методи випробування (ETSI EN 301 908-13:2013, IDT);
 • ДСТУ ETSI EN 302 567:2015
  Мережі широкосмугового радіодоступу. Системи мультигігабітні WAS/RLAN діапазону 60 ГГц. Технічні вимоги та методи випробування
  (ETSI EN 302 567:2012, IDT)

Результати наукових досліджень та робіт, проведених спеціалістами інституту за напрямком радіочастотний спектр і електромагнітна сумісність неодноразово публікувались в журналах “Праці УНДІРТ”, “Зв'язок” та інших виданнях.

З проблем радіочастотного спектра та електромагнітної сумісності інститут має такі інформаційні матеріали:

 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ  засобів фіксованої служби;
 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ  аналогового та цифрового наземного телевізійного мовлення;
 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ  широкосмугового радіодоступу в стандартах IEEE 802.11 и IEEE 802.16;
 • методику, алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку параметрів ЕМС і частотно-територіального планування РЕЗ, а також алгоритмом проведення міжнародної координації частотних присвоєнь засобам космічного зв'язку, працюючих у сумісних смугах;
 • методику аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування РЕЗ рухомої служби в частотному діапазоні від 29,7 МГц до 3 ГГц;
 • методику аналізу ЕМС для розв'язання завдань частотного планування систем зв'язку радіомовленнєвої служби;
 • методику для розрахунку ЕМС РЕЗ, розташованих на локальних об'єктах;
 • програмним забезпеченням для розрахунку ЕМС РЕЗ, розташованих на локальних об'єктах.

Надання консультативних та експертних послуг:

 • з питань визначення завантаженості ділянок радіочастотного спектру;
 • з питань  проведення міжнародної координації частотних присвоєнь для різних служб;
 • відносно складання правових та технічних документів для отримання ліцензії на право вводу в експлуатацію радіоелектронних засобів зв’язку;
 • з питань надання інформації про роботу Дослідних  Комісій (ДК) Сектору Радіозв’язку Міжнародного  союзу електрозв’язку  (МСЕ-Р) (ДК1, ДК3, ДК4, ДК5, ДК6);
 • виконання замовлень на аналіз електромагнітної сумісності та взаємних взаємодій, що заважають, обладнання  базових станцій мобільного стільникового зв’язку і електронного медичного обладнання лікувальних закладів;
 • виконання замовлень на розроблення програмного забезпечення для частотно-територіального планування радіомовної, фіксованої, рухомої служб та систем широкосмугового радіодоступу.

Якщо потрібно розрахувати радіочастотний спектр і електромагнітну сумісність