Радіомовлення

За напрямками радіомовлення інститут розв'язує наукові та практичні проблеми стосовно:

 • розрахунку аналогових систем синхронного радіомовлення;
 • розрахунку цифрових систем синхронного радіомовлення;
 • підвищення ефективності проводового мовлення в міській та сільській місцевості;
 • заміни проводового мовлення в міській та сільській місцевості на ефірне мовлення;
 • виконання замовлень на технічну експертизу кабельного телебачення, каналів телевізійного і радіомовлення;
 • надання консультативних і експертних послуг:

            1) організаціям кабельного телебачення;
            2) організаціям телевізійного і радіомовлення;
            3) що стосоються роботи Дослідної комісії 6 (ДК 6) "Мовні служби" Сектора радіозв'язку  Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU-R).

Інститут надає консультативну допомогу телерадіоорганізаціям:

 • у визначенні перспективних напрямків розвитку телерадіоорганізації;
 • у виборі методів контролю якості мовлення та особливостей їх дотримання;
 • у наданні інформації про нові розробки та видання державних стандартів України, необхідних для телерадіоорганізацій;
 • у складанні та веденні необхідної технічної документації;
 • у виборі шляхів реалізації заходів з усунення виявлених недоліків, які записані в актах технічного аудиту;
 • у наданні інформації про використання новітньої та найбільш перспективної апаратури, яку можна реально використати;
 • у наданні інформації про особливості застосування сучасних вимірювальних приладів та їх повірку;
 • у наданні інформації про особливості метрологічного обслуговування телерадіоорганізацій.

Досягнення інституту за напрямками радіомовлення:

 • виконано НДР (ДКР) -  більше 20;
 • розроблено стандартів, НД – 4;
 • написано книг (підручників, монографій) – 6;
 • отримано патентів – 4;
 • опубліковано статей – більше 40.

Здійснені дослідження нашли відображення в науково-технічних роботах, опублікованих в періодичних виданнях “Зв'язок” та в теоретичному і науково-практичному журналі радіозв'язку, радіомовлення і телебачення “Праці УНДІРТ”, а також в книгах:
   1. Звуковое вещание /Выходец А. В., Жмурин П. М., Зорин И. Ф. и др.; Под ред. Ковалгина Ю. А. Справочник. – М.: Радио и связь, 1993. – 464 с.
    2. Стереофоническое радиовещание /Балан Н. М., Бедойа С. А., Выходец А. В. и др.; Под ред. Выходца А. В.  и Одинцова Б. В. – К.: Техніка, 1995.– 240 с.
   3. Радиовещание и электроакустика: Учебное пособие для вузов /Алябьев С. И., Выходец А. В., Гермер Р.,  Ефимов А. П., Ишуткин Ю. М.  и др.; Под ред. Ковалгина Ю. А. – М.: Радио и связь, 2002 – 792 с.
    4. Звуковое радиовещание. /Виходець А. В. - Одеса: Фенікс. 2005. -246 с.
  5. Цифрове звукове радіомовлення./ Виходець А. В., Ганжа С. Н., Лапін В. П. під загальною редакцією Михайлова М. К. - Одеса.- 2006, "Фенікс" (учбовий посібник).
 6. Аналоговое и цифровое радио-вещание / Выходец А. В., Ганжа С. М., Кузнецова А. С., Выходец А. А., учебное пособие под редакцией проф. Выходца А. В. - Одесса: ВМВ, 2011. - 312 с.

Спеціалісти ДП "УНДІРТ" активно беруть участь в роботі ДК 6 "Мовні служби" ITU-R  (8 вкладів України).

Розроблення стандартів України
Розроблено такі  національні стандарти України:
ДСТУ 4053-2001 Система стереофонічного звукового мовлення з пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання;
ДСТУ ETSI EN 302 245-1:2012  Електромагнітна сумісність та радіочастотний  спектр. Обладнання передавальне служби всесвітнього цифрового радіо (DRM). Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування (ETSI EN 302 245-1:2005, IDT);
ДСТУ ETSI EN 302 077-1:2012  Електромагнітна сумісність та радіочастотний  спектр. Обладнання передавальне служби цифрового звукового мовлення  T-DAB. Частина 1. Технічні характеристики та методи випробування (ETSI EN 302 077-1:2005, IDT);
ДСТУ 7294:2012  Звукове мовлення. Системи наземного цифрового звукового радіомовлення діапазону частот від 30 МГц до 3000 МГц. Основні параметри та характеристики  (ITU-R BS.1114-6:2007, MOD).

Планується розроблення стандартів із суб'єктивного оцінювання якості звукових сигналів, на нові системи цифрового радіомовлення. Стандарти будуть гармонізовані з європейськими стандартами.

Стосовно проблем радіомовлення інститут має такі  інформаційні матеріали:

 • методика і алгоритм розрахунку параметрів мереж кабельного телебачення;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем синхронного радіомовлення в діапазоні ДВЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем синхронного радіомовлення в діапазоні СЧ;
 • методику і алгоритм розрахунку параметрів систем стереофонічного радіомовлення в діапазоні ДВЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем стереофонічного радіомовлення в діапазоні СЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем цифрового радіомовлення DAB в діапазоні ДВЧ;
 • методика і алгоритм розрахунку параметрів систем цифрового радіомовлення DRM в діапазонах нижче 30 МГц (ВЧ, СЧ і НЧ);
 • програмне забезпечення для розрахунку параметрів мереж кабельного телебачення;
 • програмне забезпечення для розрахунку параметрів систем синхронного радіомовлення;
 • програмне забезпечення для розрахунку параметрів систем цифрового радіомовлення.