Орган з оцінки відповідності / сертифікації Українського науково-дослідного інституту радіо і телебачення

ООВ/ОС УНДІРТ ВЦ РіТ УНДІРТ | Документи щодо повноважень ООВ | Сертифікація та оцінка відповідності вимогам ТР | Сертифікація Систем Управління Якістю | Допомога у митному оформленні


 
 
                 Пошук по БД сертифікатів:       | За назвою виробника та інше | Анульовані

ООВ/ОС УНДІРТ

Склад Ради ОС УНДІРТ    Работа Ради ОС УНДІРТ                                                                                
Права та обов'язки Заявників. Вимоги органу з сертифікації щодо заявників.  
Конфіденційна інформація.                                                                                   
Розгляд запитів на надання інформації                                                            
Розгляд Скарг та апеляцій                                                                                    
Для відгуків Заявників на роботу ОС                                                                 
Розподіл відповідальності персоналу ОС   ВЦ                                                          
Політика щодо неупередженості                                                                        
Порядок доступу до зареєстрованих даних про скарги на сертифікованих кліентів                                                                         
Інформація для заявників стосовно актуалізації/введення в дію нових НД                                                   
 

 Сертифікація та оцінка відповідності вимогам ТР

 Опис засобів, за допомогою яких ОС отримує фінансову підтримку та загальна інформація щодо вартості робіт з сертифікації та оцінки відповідності 
 Порядок одержання готових до видачі документів за результатами сертифікації та оцінки відповідності 

Сертифікація продукції

Основні напрямки діяльності  
Порядок проведення сертифікації 
  Схема 1. Сертифікація одиничних виробів 
  Схема 2. Сертифікація партії продукції 
  Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва
  Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва
  Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з сертифікацією системи управління якістю
  Повторна сертифікація продукції
Правила та процедури для надавання і підтримування сертифікації
Розширення та скорочення сфери сертифікації 
Призупинення, скасування або відмова в сертифікації 
Порядок проведення робіт і розрахунків при виготовленні копій сертифікатів відповідності 

 Документація, що надається Заявником для початку сертифікації продукції
  Бланк заявки на радіообладнання
  Бланк заявки на проводове обладнання
  Бланк заявки (з узгодженням СБУ)
  Приклад доручення від виробника  
  Інформація для Заявника для проведення сертифікації за схемою 3
                                         (загальна інформація, опитувальна анкета

Оцінка відповідності
Бланк заявки на радіообладнання (модуль В)
Бланк заявки на радіообладнання (модуль H)
Бланк заявки на обладнання(модуль В, ТР ЕМС)
 Процедура проведення оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання 
  Процедура проведення оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання 
Технічна документація, яка подається заявником для проведення оцінки відповідності (украінська мова,  english )
Перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності :
   регламенту радіообладнання
   регламенту ЕМС
Приклади доручення на проведення оцінки відповідності (Юридичної особи) 

Сертифікація Систем Управління Якістю 

Схеми сертифікації, типи систем менеджменту
Коди КВЕД до сфери акредитації
Порядок проведення аудитів СУЯ 
Процеси надання, відмови, підтримування сертифікації 
Порядок проведення повторної сертифікації СУЯ 
Призупинення, поновлення, анулювання сертифікації 
Внесення змін, розширення, скорочення сфери сертифікації
​Перелік сертифікованих кліентів 
План-графік проведення аудитів СУЯ на 2019 рік 

Документація, що надається Заявником для початку сертифікації СУЯ
Бланк заявки на сертифікацію систем управління якістю 
Опитувальна анкета 
Правила використання даних ОС та документів за результатами сертифікації
 

Визначення необхідності оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів/ 
офіційного контролю товарів при ввезенні на митну територію України 

Бланк заявки на на визначення необхідності оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів /
офіційного контролю товарів при ввезенні на митну територію України
 
Приклади листів УНДІРТ на митне оформлення з метою оцінки відповідності та інше   
Законодавча база:
  Рішення НКРЗІ від 13.02.2018  № 78  та  ПОРЯДОК ввезення з-за кордону та реалізації в Україні РЕЗ та ВП  затверджений Рішенням НКРЗІ від 13.02.2018  № 78                
                    

ВЦ РіТ УНДІРТ

Вимоги до зовнішніх постачальників ВЦ 
 

Документи щодо повноважень ООВ

Атестат акредитації ОС з сертифікації СУЯ 
Сфера акредитації ОС з сертифікації СУЯ 
Атестат акредитації ОС продукції 
Сфера акредитації ОС з сертифікації продукції   частина 1   частина 2 частина 3 частина 4   частина 5
Атестат акредитації ВЦ РіТ УНДІРТ 
Сфера акредитації ВЦ РіТ УНДІРТ 
    доповнення до  Сфери акредитації ВЦ РіТ УНДІРТ: 2015 2016 2018 2019 
Наказ на призначення ООВ УНДІРТ на здійснення оцінки відповідності вимогам ТР радіообладнання 
Сфера призначення на оцінку відповідності вимогам ТР радіообладнання 
Наказ на призначення ООВ УНДІРТ на здійснення оцінки відповідності вимогам ТР з електромагнітної сумісності обладнання 
Сфера призначення на оцінку відповідності вимогам ТР з електромагнітної сумісності обладнання